swieczka       swieczka
 

Śp. Ryszard Hendler

Wspomnienie pośmiertne o śp. Ryszardzie Hendlerze

     Śp. Ryszard urodził się 27 VI 1955 r. w Łodzi. Medycynę studiował na Łódzkiej AM, dyplom w 1983r. Specjalizował się w rehabilitacji medycznej, zajmując stanowiska od młodszego asystenta po zastępcę ordynatora czy kierownika działu w kilku placówkach o profilu rehabilitacji medycznej, od Tomaszowa poprzez Warszawę i Łódź do Kalisza włącznie.
     W latach 1992 – 1995 dodatkowo był zatrudniony w Spółdzielni Inwalidów „Prosna” w Kaliszu, gdzie dał się poznać jako wrażliwy na kalectwo inwalidów. Zwolennik samousprawniania się poprzez kontrolowanie ćwiczenia. Od 1991 r. był członkiem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego.
     Nieuleczalna choroba przerwała przedwcześnie Jego pracę. Zmarł 20 V 1995 r. w Tomaszowie Mazowieckim i tam pochowany. Żegnany przez delegację trzech Jego kaliskich zakładów pracy i niżej podpisanego. Choć krotko gościł w naszym grodzie, pozostanie w naszej czułej pamięci.

dr med. Józef Tylus
(Kalisz)

Cześć Jego pamięci!