swieczka      swieczka
 

Śp. Sławomir Junosza Gzowski

Wspomnienie pośmiertne o śp. Sławomirze Junoszy Gzowskim

     W dniu 07 marca 2016 roku odszedł od nas znany i wielce zasłużony kaliski lekarz, jeden z najdłużej praktykujących ginekologów i położników, niezwykle ceniony przez swoje pacjentki, dr Sławomir, Jerzy Junosza Gzowski.
     Śp. dr Sławomir urodził się 12 maja 1927 w Kaliszu. Ojcem był sędzia sądu kaliskiego Fortunat Junosza Gzowski, matką lekarz dentysta Irena Gzowska z domu Lizak. Do wybuchu wojny dr Sławomir przebywał w Kaliszu, gdzie ukończył Szkołę Powszechną. Zaraz po zajęciu Kalisza przez Niemców rodzina Gzowskich została zmuszona do wyjazdu na teren Generalnej Guberni. Państwo Gzowscy udali się do rodziny ojca, do miejscowości Sobolew w powiecie garwolińskim. Dr Sławomir został zatrudniony jako pracownik fizyczny, ale jednocześnie, przez 4 lata kształcił się na tajnych kompletach i ukończył gimnazjum. Po wyzwoleniu wraz z rodziną powrócił do Kalisza i kontynuował naukę w liceum matematyczno-fizycznym im. Adama Asnyka. Świadectwo dojrzałości uzyskał w połowie 1946 roku i rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Dyplom Lekarza Medycyny uzyskał 19 czerwca 1952 roku. Po odbyciu rocznego stażu w kaliskim szpitalu rozpoczął specjalizacje na oddziale położniczo-ginekologicznym i w sierpniu 1955 roku uzyskał tytuł specjalisty l stopnia w zakresie ginekologii i położnictwa. Już po kilku miesiącach, bo w grudniu 1955 został wezwany do Wojskowego Centrum Wyszkolenia Medycznego do Łodzi, skąd po paromiesięcznym szkoleniu został skierowany do pracy jako lekarz w Jednostce Wojskowej w Pleszewie. Po roku przeniesiono Go do Wojskowego Sanatorium w Ciechocinku. Z wojska został zwolniony w grudniu 1957 roku i powrócił do pracy na oddziale ginekologiczno-położniczym w Kaliszu, gdzie pracował do maja 1962 roku. Następnie podjął pracę w Pracowni Cytodiagnostycznej Przychodni Obwodowej w Kaliszu oraz Poradni K w Przychodni P.K.P. w Ostrowie. W sierpniu 1976 roku zrezygnował z w/w pracy i zatrudnił się na etacie cywilnym w Poradni K w Poliklinice Milicji Obywatelskiej w Kaliszu. W 1993 przeszedł na emeryturę, ale nadal pracował w szpitalu w ramach ½  etatu. Od 1999 roku pracował już tylko w ramach praktyki prywatnej. Pięćdziesięciolecie niestrudzonej i wykonywanej z wielkim zaangażowaniem pracy zawodowej przypadło w 2001 roku. Z tego tytułu odbyło się uroczyste zebranie naukowe KTL na którym dr Sławomir wygłosił referat pt „ Errare humanum est".
    
Śp. dr Sławomir był wyjątkowym położnikiem i ginekologiem. Jego wiedza, umiejętności i doświadczenie sprawiały, że był powszechnie bardzo ceniony przez swoje pacjentki. Ale jeszcze bardziej wyróżniało Go jego podejście do pacjentek i kobiet. Ogromny szacunek, wielka taktowność i do tego nieprawdopodobny spokój i opanowanie sprawiały, że pacjentki czuły się zawsze bezpieczne i pewne postawionych rozpoznań i zalecanego leczenia. To wyjątkowe podejście, poza powszechną pochlebną opinią, znalazło swój wyjątkowy wyraz w nadaniu doktorowi Sławomirowi honorowego tytułu „Lekarza przyjaciela kobiet", który to tytuł przyznany został 48 lekarzom z całego kraju w 1997 roku w konkursie zorganizowanym przez ogólnopolski miesięcznik „Twój styl". W uzasadnieniu przyznania tego tytułu podkreślono działania drą Sławomira na rzecz profilaktyki nowotworów piersi u kobiet. To, można by rzec, głęboko humanitarne podejście do drugiego człowieka nie ograniczało się tylko do grona pacjentek. Całkowicie bezinteresownie, z potrzeby niesienia pomocy bliźniemu, dr Sławomir, wspólnie z psychologiem magistrem Hipolitem Raubo, od 1970 roku, przez ponad 30 lat, co tydzień pełnił dyżuru w kaliskim telefonie zaufania. Przełożeni dostrzegali wyjątkową postawę i wielkie zaangażowanie w pracy drą Sławomira czego dowodem były przyznane liczne odznaczenia i wyróżnienia. Były to miedzy innymi przyznane w 1980 roku odznaczenie „Za zasługi dla Województwa Kaliskiego", w 1983 roku „Za wzorową prace w Służbie Zdrowia", w 1984 roku „Medal 40-stolecia Polski Ludowej, w 1985 „Złoty Krzyż Zasługi" oraz wiele innych dyplomów, wyróżnień i podziękowań.
    
Było też inne niezwykłe wyróżnienie. W 2001 roku dr Sławomir wraz z żoną otrzymali medal za długoletnie pożycie małżeńskie, bo rzeczywiście dr Sławomir i jego wybranka Janina, z domu Wahl, lekarz dentysta, z zamiłowania poetka, byli niezwykle udaną parą, bardzo kochającą się, pełną życzliwości wobec siebie i dla innych. Z ich związku urodziło się troje dzieci, pierwszy był Tadeusz a później bliźnięta Elżbieta i Andrzej. Gdy dzieci założyły rodziny, pojawili się kolejni potomkowie rodu Gzowskich. Trzeba tu powiedzieć rodu o znamienitej historii, pieczętującemu się herbem Junosza potwierdzonym przez króla Zygmunta Augusta. Dr Sławomir i Doktor Janina bardzo cieszyli się z licznej gromadki wnuków i otaczali je wielką miłością i troską.
    
Śp. dr Sławomir był zaangażowanym członkiem KTL do którego należał przez ponad 64 lata, od 1952 roku.
     Osoba dra Sławomira Junosza Gzowskiego na trwale zapisała się w historii kaliskiej medycyny.
    
Drogi doktorze Sławomirze, żegnam Cię w imieniu Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiej izby Lekarskiej, Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego i kaliskich lekarzy. Byłeś nadzwyczajnym i nieprzeciętnym lekarzem, ale też wielkim człowiekiem, który niestrudzenie i bezinteresownie z ogromną wytrwałością przez długie lata pomagał potrzebującym. Wierzymy, że za dobro które wyświadczyłeś innym w swojej działalności lekarskiej i za tych wiele dobrych uczynków na rzecz bliźniego, Pan Bóg przyjmie Cię do nieba.

Spoczywaj w pokoju, a Światłość Wiekuista niechaj Ci świeci.

 

Cześć Jego pamięci!