swieczka        swieczka
 

¦p. Janina Junosza-Gzowska

Wspomnienie po¶miertne o ¶p. lek. dent. Janinie Junosza-Gzowskiej

     Chylimy dzi¶ czoła przed urn± z prochami naszej Koleżanki ¶p. Janiny Junosza-Gzowskiej. Była to niecodzienna postać: lekarka dentystka przez długie lata czynna zawodowo i uznana poetka.
     ¦p. Janina urodziła się 4 IV 1925 r. w Sosnowcu, matka Apolonia Pi±tkowska pracowała na poczcie, ojciec Rudolf von Wahl był urzędnikiem wielkiego koncernu węglowego, Polak, katolik. Szkoła podstawowa w Sosnowcu. Dalsz± naukę przerwał wybuch II wojny ¶wiatowej we wrze¶niu 1939 r. W czasie wojny ¶p. Janina na tajnych kompletach zdobyła wykształcenie ¶rednie, a maturę uzyskała w liceum im. Emilii Plater w Sosnowcu w 1947 r. Rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim AM w Poznaniu, ale po 2  latach przeniosła się na Wydział Lekarsko-Dentystyczny. Studia ukończyła w 1952 r. Dyplom lekarza dentysty otrzymała 2 II 1953 r.
     W 1951 r. wyszła za m±ż za lekarza Sławomira Junosza-Gzowskiego i osiedliła się w Kaliszu. Pracowała w gabinetach stomatologicznych kilku poradni kaliskich, głównie leczyła dzieci i młodzież, prowadziła też prywatn± praktykę. Nie zaniedbała szkolenia zawodowego: Io specjalizacji w zakresie stomatologii dziecięcej uzyskała w 1974 r., a IIo – w 1977 r. Na emeryturę przeszła w 1983 r.
     Omawiaj±c pracowite życie ¶p. Janiny nie sposób omin±ć Jej działalno¶ci literackiej. Od 1975 r. zaczęła pisać wiersze, wydała je w przeszło dwudziestu tomikach. Oprócz tomików publikowała wiersze w wielu periodykach. Od 1978 r. była członkini± Unii Polskich Pisarzy Medyków, w 1997 r. została członkini± Zwi±zku Literatów Polskich.
     Oprócz poezji wydała przed 3 laty „Sagę Rodzinn±”, opisała w niej rodowe dzieje.
     Odznaczona medalem 40-lecia Polski Ludowej w 1984 r., a przed rokiem, wraz z mężem, uhonorowana zaszczytnym tytułem „Zasłużona dla miasta Kalisza”.
     Do Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego należała od 1974 r. W 2001 r. KTL zorganizowało specjalne zebranie naukowe z okazji 50-lecia pracy zawodowej ¶p. Janiny, na którym wręczono Jej medal pami±tkowy. Była też dwukrotn± delegatk± Izby Lekarskiej w Kaliszu.
     Wychowała i wykształciła troje dzieci: Tadeusza – jest inżynierem, Elżbietę – laborantkę chemiczn± i Andrzeja – drukarza.
     Przyznanie ¶p. Janinie tytuł „Zasłużony dla miasta Kalisza” najlepiej oddaje to, co należało o Niej powiedzieć: była zasłużona dla swych pacjentów, była – przez sw± poezję – zasłużona dla miasta Kalisza, podnosz±c jego rangę kulturaln±.
     Rodzinie Zmarłej Koleżanki w imieniu Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego i Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej składam wyrazy serdecznego współczucia.

Janeczko! Żegnamy Cię!

Requiescat in pace et lux perpetua dona ei Domine.

Tymi słowy żegnał Zmarł± w ko¶ciele
pw. ¦więtej Rodziny w Kaliszu
honorowy prezes KTL dr med. Zbigniew Kledecki.

(¦p. lek. Janina Junosza-Gzowska
zmarła 15 V 2011 roku.
Pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym
w Kaliszu 21 V 2011 roku.)

Cze¶ć Jej pamięci!