swieczka       swieczka
 

Śp. Zygmunt Grzyb

Wspomnienie pośmiertne o śp. drze Zygmuncie Grzybie

     Śp. lek. Zygmunt Grzyb urodził się 4 III 1931 r. w Łodzi w rodzinie nauczycielskiej. 10 lat później Jego rodzina przeniosła się do Godziesz pod Kaliszem. Śp. Zygmunt przez 3 lata był uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu, ale maturę zdał w 1951 r. w Liceum TPD. Studia lekarskie na AM w Poznaniu, dyplom lekarza w 1957 r.
     Pracę zawodową podjął w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gorzowie Wlkp. i tam uzyskał w 1959 r. Io, a w 1962 r. IIo specjalizacji w psychiatrii. W 1960 r. ukończył zaoczne studium prawnicze dla lekarzy.
     1 V 1973 r. objął stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kaliszu. W IX 1975 r. powierzono Mu kierownictwo Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Kaliszu i funkcję tę pełnił do końca życia. W 1973 r. uzyskał specjalizację w zakresie medycyny społecznej, w 1975 r. dot. organizacji ochrony zdrowia. Przez 4 lata był wojewódzkim konsultantem w dziedzinie psychiatrii. W latach 1978-1982 był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu.
     Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1962), medalem XXX-lecia PRL (1974), medalem XL-lecia PRL (1984), Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta (1988). Ponadto odznaki za Zasługi dla woj. zielonogórskiego (1971) i woj. kaliskiego (1986).
     Był powszechnie znanym i uznanym lekarzem, podkreślano Jego zdolności organizacyjne, miał bardzo dobre podejście do chorych i podległego Mu personelu. Był członkiem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego w latach 1973-1994.
     Zmarł 22 III 1994 r. w wieku 63 lat po długiej i ciężkiej chorobie. Po mszy św. żałobnej w kościele pw. Opatrzności Bożej pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu.

Requiescat in pace et lux perpetua dona ei Domine

dr med. Zbigniew Kledecki
Prezes KTL

Cześć Jego pamięci!