swieczka       swieczka
 

Śp. Krystyna Grzesiak

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Krystynie Grzesiak

     Śp. lek. Krystyna Grzesiak zmarła 3 II 1998 r. w Kaliszu. Spoczęła na cmentarzu komunalnym w Kościelnej Wsi pod Kaliszem.
     W imieniu Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego żegnał Ją prezes dr med. Zbigniew Kledecki:
     „Odprowadzamy dziś na wieczny spoczynek naszą koleżankę dr Krystynę Grzesiak. Krótka była jej droga życiowa, trwała zaledwie 50 lat.
     Dr Krystyna była rodowitą kaliszanką, tu urodziła się 17 V 1947 r. w rodzinie inteligenckiej. W latach 1955-1961 uczęszczała do szkoły powszechnej, potem – od roku 1961 – do Liceum Ogólnokształcącego Anny Jagiellonki w Kaliszu. Maturę uzyskała w 1965 r. Tego samego roku rozpoczęła studia medyczne na AM w Poznaniu, dyplom lekarza otrzymała 12 maja 1972 r. Rozpoczęła pracę na oddziale dziecięcym Szpitala Miejskiego im. Przemysła II w Kaliszu. W 1978 r. zdała z wynikiem bardzo dobrym egzamin
Io specjalizacji w zakresie pediatrii. Ze szpitala przeszła do lecznictwa otwartego. Pracowała w przychodni przy ul. Łódzkiej. Cale swe serce, wiedzę, niespełnioną miłość macierzyńską oddała małym pacjentom, których leczyła i którymi się opiekowała.
     Niestety nieubłagana choroba, stale postępująca, zmusiła Ją do przejścia na rentę inwalidzką już w 1990 r. Nie pomogły heroiczne próby leczenia. Dr Krystyna odeszła od nas na zawsze.
     Żegnamy Ją z bólem”.
     Dr med. S. Szponder pożegnał Zmarłą w imieniu pediatrów kaliskich..

Cześć Jej pamięci!