swieczka       swieczka
 

Śp. Tadeusz Grzeluszka

Wspomnienie pośmiertne o śp. Tadeuszu Grzeluszce

     W dniu 9 marca 2015 roku odszedł od nas ceniony kaliski lekarz, specjalista dermatolog i lekarz medycyny pracy śp. dr Tadeusz Grzeluszka.
     Śp. dr Tadeusz urodził się 14 stycznia 1940 roku w Kaliszu i był synem Klemensa Grzeluszki i Bronisławy Grzeluszki, z domu Gryglak. Rok po wojnie, w wieku 6 lat rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 8 w Kaliszu. Następnie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu. Świadectwo dojrzałości uzyskał 17 maja 1957 roku.  Zanim rozpoczął studia medyczne odbył zasadniczą służbę wojskową w latach 1961-63. Studiował od 1963 roku, na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu Dyplom Lekarza uzyskał 1 lipca 1969 roku i na mocy decyzji Komitetu Płacy i Pracy został zobowiązany do odbycia dwuletniego podyplomowego stażu pracy w Szpitalu Miejskim w Kaliszu. Poza pracą w szpitalu, w tym okresie śp. dr Tadeusz pracował również, jako lekarz w Przychodni Sportowej. Po ukończeniu stażu, w 1971 roku, rozpoczął pracę w Przychodni Zakładowej Zakładów Koncentratów Spożywczych ,,Winiary”. Został zatrudniony na stanowisku lekarza medycyny pracy, ale jednocześnie powierzono mu funkcję kierownika przychodni. Śp. dr Tadeusz stanął przed poważnym wyzwaniem, gdyż był to czas organizowania się tej placówki. Wywiązał się z powierzonych zadań znakomicie. Po 10 latach nieprzerwanej pracy w tej przychodni, w uznaniu zasług otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi. W pisemnej pinii podsumowującej ten 10-cio letni okres pracy kolegialnie uznano śp. dra Tadeusza za osobę zdyscyplinowaną i sumienną, o wysokiej kulturze osobistej, posiadającego duże doświadczenie zawodowe, które umiejętnie i właściwie wykorzystywał w codziennej pracy. Przez pacjentów, był postrzegany jako bardzo troskliwy, wyrozumiały i uczciwy lekarz. Wśród współpracowników miał opinię osoby bardzo koleżeńskiej i życzliwej. Należy dodać, że przez pierwsze pięć lat, od rozpoczęcie pracy we wspomnianej przychodni zakładowej, tj. do 1976 roku pracował jednocześnie na stanowisku młodszego asystenta w Szpitalu Miejskim w Kaliszu oraz pełnił dyżury w Stacji Pogotowia Ratunkowego. W Przychodni KZKS ,,Winiary” śp dr Tadeusz pracował nieprzerwanie do 1995 roku, ciągle zarówno jako lekarz medycyny przemysłowej i jako kierownik tej przychodni. W medycynie przemysłowej śp dr Tadeusz pracował przez cały okres swojej działalności zawodowej. Wykonywał ją z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem. Ale zainteresowania i ambicje śp. dra Tadeusza sprawiły, ze wybrał drugą specjalność medyczną - dermatologię. Egzamin specjalizacyjny, po odbyciu wymaganych staży, zdał w kwietniu 1979 roku. Już w czasie odbywania specjalizacji, także po jej uzyskaniu, pracował w  Przychodni Specjalistycznej ZOZ w Kaliszu. Aktywną pracę zawodową zakończył w 1995 roku. Miało to związek z problemami zdrowotnymi śp. dra Tadeusza. Pomimo kłopotów zdrowotnych pozostał osobą radosną i życzliwą. W tych kolejnych latach szczęśliwe chwile przynosiło mu bycie z bliskimi, z ukochaną żona Teresą, specjalistą w dziedzinie pediatrii, i z dziećmi Katarzyną Tomkiem i Ireną. Najmłodsza Irena poszła w ślady rodziców – ukończyła studia medyczne, specjalizacje wybrała po mamie – pediatrię.
     Śp dr Tadeusz był wieloletnim członkiem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego.
     Drogi Doktorze Tadeuszu, twoi pacjenci pozostaną ci na zawsze wdzięczni za dobro i poświęcenie, które od Ciebie otrzymali.. W pamięci współpracowników pozostaniesz w pamięci osobą niezwykle życzliwą i bardzo radosną.  Wierzymy, że za dobro jakie wyświadczyłeś bliźnim Pan Bóg przyjmie Cię do Siebie.

Spoczywaj w pokoju, a Światłość Wiekuista niechaj Ci świeci.

 

Cześć Jego pamięci!