swieczka   Teresa Grzanka-Andrzejak   swieczka
 

Śp. lek. Teresa Grzanka-Andrzejak

5 marca 2007 r. pożegnaliśmy jedną z najbardziej znanych i cenionych kaliskich pediatrów śp. dr Teresę Grzankę-Andrzejak.

Dr Teresa Grzanka-Andrzejak urodziła się 19 kwietnia 1930 r. w Pabianicach. Tu w 1937 r. rozpoczęła naukę w szkole podstawowej, ale z powodu wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 r. musiała ją przerwać i dopiero po wojnie kontynuowała dalszą edukację w gimnazjum św. Królowej Jadwigi, również w Pabianicach. W 1950 r. uzyskała świadectwo dojrzałości. Rok później, w 1951 r., dostała się na Akademię Medyczną w Łodzi i po sześciu latach nauki na tej uczelni w 1957 r. uzyskała dyplom lekarza. Jeszcze na studiach w 1956 r. zawarła związek małżeński z pochodzącym z Kalisza Czesławem Andrzejakiem, lekarzem dentystą Dalsze losy osobiste i życiowe związała z naszym miastem. Tu urodziła i wychowała dwoje dzieci, córkę Ewę i syna Stanisława. Oboje poszli w ślady matki i zostali lekarzami - córka dermatologiem, syn - neurochirurgiem. W życiu rodzinnym doświadczyła dwóch bolesnych tragedii. Najpierw w wieku 56 lat zmarł nagle na zawał mąż, później bardzo poważnie w wieku 14 lat zachorował ukochany wnuczek Marcin. Bardzo pomagała córce w opiece nad synem, choć trudno było się Jej pogodzić z chorobą wnuka.

Pracę zawodową podjęła zaraz po studiach w czerwcu 1957 r. w Szpitalu Miejskim w Kaliszu. Po odbyciu stażu podyplomowego na swoją specjalizację wybrała pediatrię. Już w czerwcu 1958 r. uzyskała tytuł specjalisty I0, a w grudniu 1962 r. tytuł specjalisty II0 w dziedzinie pediatrii. Dalszą pracę już jako specjalista pediatra związała z poradnią dziecięcą w Przychodni Obwodowej przy ulicy Śródmiejskiej. Do emerytury pracowała w tej poradni, a w latach siedemdziesiątych pełniła dodatkowo funkcję kierownika Przychodni Obwodowej przy ulicy Śródmiejskiej. Była sumienną i bardzo pracowitą lekarką, lubianą przez pacjentów i współpracowników.

Los sprawił, że w ramach stażu specjalizacyjnego w pediatrii zostałem skierowany pod koniec lat siedemdziesiątych do Poradni Dziecięcej przy ul. Śródmiejskiej. W tym czasie śp. dr Teresa była już doświadczoną specjalistką pediatrą. Uczyła nas młodych, przyszłych pediatrów trudnej sztuki diagnozowania i leczenia dzieci, mając do dyspozycji tylko wywiad i badanie przedmiotowe. Była to trudna umiejętność, którą dr Teresa opanowała wręcz w stopniu doskonałym, a która w odróżnieniu od pracy w szpitalu musiała być powszechną praktyką w lecznictwie otwartym, nawet gdy dotyczyło to dzieci poważnie chorych. Było to możliwe, bo posiadała szeroką wiedzę pediatryczną, wspartą długoletnim doświadczeniem i zawsze tą wiedzą z nami, młodszymi kolegami, chętnie i szczerze się dzieliła. Gdy przychodziły okresy epidemii była wzorem dla innych w pracowitości i poświęceniu. Nie mniejszym uznaniem cieszyła się wśród pediatrów z Jej pokolenia, dziś już seniorów zawodu lekarskiego. Cenili Ją za Jej gotowość do pomocy, fachowość w sprawach zawodowych i życzliwe rady w sprawach osobistych. Za swoją pracę i oddanie zdobyła wielki autorytet wśród rodziców swoich małych pacjentów, a ci z kolei wręcz Ją uwielbiali mówiąc o niej ,,Nasza Pani Doktor".

Kaliska pediatria straciła zasłużoną lekarką. Od seniorów pediatrów odeszła ukochana Koleżanka, młodsi pediatrzy będą Ją zawsze pamiętać jako wzór lekarza niestrudzenie pomagającego swoim małym pacjentom, w pamięci społeczności miasta Kalisza pozostanie jako oddana lekarka pediatra, zawsze gotowa nieść pomoc potrzebującym.

Była wieloletnim członkiem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Msza św. żałobna odbyła się 9 III w kościele oo. franciszkanów w Kaliszu, a pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Poznańskiej.

Lek. Piotr Suda
prezes KTL

Cześć Jej pamięci!