swieczka       swieczka
 

¦p. Czesława Gryszka

Wspomnienie po¶miertne o ¶p. lek. Czesławie Gryszce

     Urodziła się 20 VII 1923 r. w KoĽminie pod Krotoszynem. W czasie okupacji niemieckiej jako pracownik umysłowy zatrudniona była na kolei (1940 – 1945). Zaraz po wojnie uczęszczała do gimnazjum w Ostrowie Wlkp., matura 2 VI 1947. Przeniosła się do Wrocławia, by tam podj±ć naukę w Studium Asystentów Technicznych (1949), a także studia lekarskie na tamt. AM, dyplom lekarski uzyskała 30 IX 1955. We Wrocławiu pracowała w Instytucie Hematologii (1949 – 1950).
     W latach 1955 – 1960 podjęła pracę w Stacji San.-Epid. w Kaliszu, potem w Kolejowym Szpitalu Dziecięcym w Ostrowie Wlkp. (1961 – 1966). Uzyskała specjalizację IIo w dziedzinie mikrobiologii (1959) i Io w pediatrii (1966). Od 1956 była członkini± Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego.
     7 V 1966 doznała wylewu krwi do mózgu z porażeniem lewostronnym, to przykuło J± do łóżka na 26 lat. Ostatnie 2 lata życia spędziła w Kaliszu i tu zmarła 6 VII 1992 r.
     Była lekark± sumienn±, skromn±, o wysokiej kulturze osobistej, jako pacjentka cierpliwa i pogodna. Tak± pozostanie w naszej pamięci.

dr med. Zbigniew Kledecki

Cze¶ć Jej pamięci!