swieczka       swieczka
 

Śp. Jan Góralski

Wspomnienie o drze Janie Góralskim wygłoszone na mszy św. pogrzebowej przez Przewodniczącego Delegatury Kaliskiej WIL
dra Mariusza Plucińskiego.

     W dniu 30 czerwca 2018 roku odszedł od nas śp. dr Jan Góralski, ceniony specjalista chirurgii ogólnej, wieloletni Zastępca Ordynatora Oddziału Chirurgicznego i Chirurgii Naczyniowej w Kaliszu.
     Dr Jan urodził się 20 października 1950 roku w Kaliszu, w rodzinie Jana Góralskiego i Aliny Góralskiej z domu Boguckiej i tutaj w Kaliszu spędził lata swojego  dzieciństwa oraz ukończył w 1968 roku I L.O. im. Adam Asnyka. W  tym samym roku, po pomyślnym zdaniu egzaminów wstępnych rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Dyplom Lekarza uzyskał w czerwcu 1974 roku.
     Powrócił do Kalisza i po odbyciu stażu podyplomowego rozpoczął pracę na Oddziale Chirurgii I w Szpitalu Miejskim w Kaliszu. Na swoja specjalność zawodową wybrał chirurgię ogólną. Pierwszy stopień specjalizacji uzyskał w październiku 1978 roku, drugi w listopadzie 1985 roku.
     W 1991 roku, na wniosek ordynatora, doktora Zbigniewa Bogusza, został powołany na stanowisko Zastępcy Oddziału Chirurgicznego II. Na tym stanowisku nieprzerwanie pracował przez 24 lata, do chwili przejścia na emeryturę.
     Dr Jan od pierwszych dni swojej pracy zawodowej dał się poznać jako bardzo solidny i pracowity lekarz. Był doskonałym diagnostą i bardzo wprawnym chirurgiem, cieszył się powszechnym i szerokim uznaniem i wdzięcznością wśród pacjentów i ich rodzin. W codziennej pracy był wzorem sumienności i dokładności.
     W 1983 roku Dyrekcja Szpitala powierzyła doktorowi Janowi funkcję opiekuna nad stażystami i studentami, którą  pełnił do przejścia na emeryturę. Czynił to z taką samą starannością jak inne obowiązki zawodowe, za co bardzo cenili go zaczynający swoją pracę młodzi lekarze.
      Poza pracą w szpitalu przez wiele lat był orzecznikiem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
     Posiadał szeroką wiedzą zawodową i doskonałe umiejętności praktyczne tak ważne w swojej specjalizacji, swoim współpracownikom imponował także rozległą wiedzą ogólną, szczególnie w zakresie historii medycyny.
     Był długoletnim członkiem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Kilkakrotnie występował z doniesieniami naukowymi na zebraniach Towarzystwa i bardzo często w nich uczestniczył.
      Dr Jan był szczęśliwym mężem i ojcem i dziadkiem. Jego żoną była Irena, z domu Słomian, z zawodu pielęgniarka. Z ich związku urodziło się troje dzieci - córki Joanna i Katarzyna oraz syn Jan. Doczekał się również dwójki wnucząt.
      Drogi doktorze Janie, żegnam Cię w imieniu Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiej Izby lekarskiej i Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz w imieniu społeczności lekarskiej naszego miasta. W imieniu mieszkańców naszego miasta dziękuję ci za ponad 40 lat niestrudzonej i wykonywanej z ogromnym poświeceniem i zaangażowaniem trudnej pracy chirurga. Twoi współpracownicy są Ci wdzięczni za twoją koleżeńskość i za pomoc w rozwijaniu wiedzy i umiejętności zawodowych. Na trwale zapisałeś się w annałach kaliskiej chirurgii.

Spoczywaj w pokoju.
Niech Bóg ma Cię w swojej opiece. Amen.

Cześć Jego pamięci!