swieczka       swieczka
 

¦p. Jan Godlewski

Wspomnienie po¶miertne o ¶p. Janie Godlewskim

 

 

 

 

 

Cze¶ć Jego pamięci!