swieczka       swieczka
 

¦p. Jacek Głażewski

Wspomnienie po¶miertne o ¶p. Jacku Głażewskim

 

 

 

 

 

Cze¶ć Jego pamięci!