swieczka      swieczka
 

Śp. Lech Gadzinowski

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Lechu Gadzinowskim

     Żegnamy naszego Kolegę śp. Lecha Gadzinowskiego. Jaka była Jego droga życiowa?
     Śp. Leszek urodził się 5 III 1933 roku w Opatówku. Ojciec Zmarłego pracował jako sekretarz gminy w Liskowie, w czasie II wojny światowej został aresztowany przez gestapo i zginął w obozie koncentracyjnym Mauthausen w 1941 roku, matka zmarła 2 lata później. Śp. Leszek wraz z siostrą zostali sierotami, ich dalszym wychowaniem zajęła się ich babcia.
     Do szkoły podstawowej śp. Leszek uczęszczał w Opatówku w latach 1945-1949, potem gimnazjum i liceum imienia Adama Asnyka w Kaliszu, matura w 1952 roku. Studia lekarskie na Akademii Medycznej w Łodzi, dyplom lekarski w 1958 roku. Staż podyplomowy w Szpitalu Miejskim im. Przemysła II w Kaliszu. Jeszcze w czasie odbywania stażu podyplomowego, bo od 1 XII 1958 roku, objął stanowisko kierownika Ośrodka Zdrowia w Stawie i to była Jego zasadnicza praca w ciągu całego życia.
     Specjalizował się w medycynie ogólnej, dziś powiedzielibyśmy: w medycynie rodzinnej, IIo uzyskał 4 IV 1969 roku. Rok wcześniej uznano Go za specjalistę Io w dziedzinie radiologii. To pozwoliło Mu dodatkowo pracować w Poradni Rtg na Rogatce w Kaliszu.
     Śp. Leszek był znanym i uznanym lekarzem, prowadził przez wiele lat Ośrodek Zdrowia w Stawie. To był Jego Ośrodek. Towarzyski, lubiany przez kolegów i podległy Mu personel, szanowany przez pacjentów.
     Do Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego należał od 6 VII 1967 roku.
     Przez kilka ostatnich lat poważnie chorował. Rodzinie Zmarłego Kolegi składam w imieniu Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego wyrazy szczerego współczucia.

Requiescat in pace et lux perpetua dona ei Domine.

*     *    *

Tymi słowy żegnał Zmarłego po mszy św. żałobnej w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa w Opatówku honorowy prezes KTL dr med. Zbigniew Kledecki.

(Śp. Lech Gadzinowski zmarł 8 XI 2010r. w hospicjum w Rożdżałach, pogrzeb 13 XI 2010 r. w Opatówku pod Kaliszem).

Cześć Jego pamięci!