swieczka      swieczka
 

Śp. Hieronim Dziedzic

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Hieronimie Dziedzicu

3 VII 2008 roku zmarł znany kaliski lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny pracy, śp. Hieronim Dziedzic.

Śp. Hieronim urodził się 22 IX 1937 r. w Kaliszu w rodzinie Stefana i Stanisławy Dziedzic, z domu Cegła. Jeszcze przed wojną rodzina państwa Dziedziców przeniosła się do Łodzi. Stąd, w 1940 r. została wysiedlona przez okupanta niemieckiego do Generalnej Guberni, do Wilkołazu, w województwie lubelskim. Po wyzwoleniu, w 1945 r., młody Hieronim wraz z rodzicami powrócił do Kalisza. W rodzinnym mieście ukończył szkołę podstawową i szkołę średnią. Uczęszczał do Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu, w którym, w 1954 r., uzyskał świadectwo dojrzałości z dyplomem przodownika nauki. Jeszcze tego samego roku rozpoczął studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po 6 latach, w 1960 r., pomyślnie ukończył Wydział Lekarski tej uczelni. Staż przeddyplomowy odbył w Szpitalu Miejskim w Jeleniej Górze i 11 XI 1961 r. uzyskał dyplom lekarza. Pracę zawodową, od 1962 r. rozpoczął w rodzinnym mieście. Najpierw odbył staż w Miejskim Szpitalu w Kaliszu. Następnie od II do XII 1963 r. pracował w Miejskiej Przychodni Obwodowej. W kolejnym roku, od 1 I 1964 r. rozpoczął pracę na I oddziale wewnętrznym Miejskiego Szpitala w Kaliszu, gdyż na swoją specjalność zawodową obrał internę. W IV 1967 r. zdał egzamin Io w zakresie chorób wewnętrznych, a w III 1975 r. uzyskał tytuł specjalisty w tej dziedzinie. Już jako specjalista chorób wewnętrznych, od V 1975 r. do II 1980 r., pełnił funkcję zastępcy ordynatora II oddziału wewnętrznego. W międzyczasie, od X 1977 r. do VII 1978 r., pełnił obowiązki ordynatora II oddziału wewnętrznego. Na chorobach wewnętrznych nie zakończył swego wykształcenia zawodowego. W 1978 r. zdobył tytuł specjalisty w zakresie medycyny społecznej. W kaliskim szpitalu śp. Hieronim pracował przez 16 lat, do 1980 r. Następne lata to praca w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Ostrowie Wlkp. (1980-1981) i w Przemysłowym Specjalistycznym ZOZ-ie w Kaliszu (1981-1982). W 1981 r. śp. Hieronim został kierownikiem Wojewódzkiej Przychodni Przemysłowej i kierownikiem poradni Internistyczno-Kardiologicznej. Funkcję tę pełnił do 1990 r. Przez kolejne 3 lata pracował ponownie w Poradni Rejonowej, a następnie, od 1993 r. przeszedł do pracy w Wojewódzkim Szpitalu Matki i Dziecka w Kaliszu, gdzie pełnił funkcje starszego asystenta i kierownika Poradni Internistycznej.

Jako lekarz cieszył się opinią dobrego fachowca. Spośród chorób wewnętrznych interesował się kardiologią. Wśród pacjentów zdobywał uznanie dzięki swoim umiejętnościom praktycznym i oddaniu, z jakim służył swoim chorym. W archiwum KTL zachował się nekrolog, w którym rodzina zmarłego pacjenta składa śp. Hieronimowi podziękowania "za długoletnią, bezinteresowną pomoc i opiekę lekarską". Wielu ceniło go za bezpośredniość w podejściu do spraw pacjenta. Potrafił zrozumieć zwykłe ludzkie słabości i dostrzegać trudności codziennego życia. Swoją wiedzą nie tylko służył pacjentom, ale również dzielił się nią z kolegami. Opublikował 5 prac naukowych: 2 artykuły na temat migotania komór oraz jako współautor, 3 artykuły, także z dziedziny kardiologii. Prace te były publikowane w "Zeszytach Naukowych KTL", w "Polskim Tygodniku Lekarskim" i w publikacji Alkohol a serce. Brał czynny udział jako organizator i wykładowca w zebraniach naukowych KTL. Na sesji I Konferencji Naukowej Lekarzy Ziemi Kaliskiej (15 X 1966) wygłosił referat pt. Migotanie komór podczas elektrokardiograficznej próby wysiłkowej. Był także członkiem komitetu organizacyjnego tejże konferencji.

Trud i zaangażowanie w pracy zawodowej dostrzegali przełożeni śp. Hieronima. W 1985 r. otrzymał srebrny Krzyż Zasługi, w 1984 r. medal 40-lecia PRL, a w 1986 r. odznaczenie "Za zasługi dla Województwa Kaliskiego". Władze Kalisza w 1988 r. przyznały mu tytuł Honorowego Obywatela miasta Kalisza. Odznaczony przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w 1977 r. odznaką "Zasłużonemu - Polskie Towarzystwo Lekarskie".

Był żonaty. Swoją małżonkę, Jadwigę Elżanowską, długoletniego ordynatora oddziału okulistycznego w kaliskim szpitalu, poślubił zaraz po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu lekarza, w XII 1961 r. Razem przeżyli ponad 46 lat. Z ich związku urodziło się dwoje dzieci. Starszy syn Tomasz został germanistą, trzy lata młodsza jego siostra Monika została technikiem organizacji kultury.

Śp. Hieronim udzielał się również w działalności politycznej. W latach 1971-1989 należał do Stronnictwa Demokratycznego. Cieszył się dużym zaufaniem członków tej organizacji. Został wybrany na członka Prezydium Wojewódzkiego Komitetu SD, na wiceprzewodniczącego Miejskiego Komitetu SD oraz na przewodniczącego Koła Pracowników Służby Zdrowia. W latach 1984-1988 był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu i pełnił funkcję wiceprzewodniczącego MRN.

Był wieloletnim członkiem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, w latach 1974-1977 pełnił funkcję sekretarza Zarządu i w latach 1978-1982 był członkiem Zarządu KTL.

Kaliska medycyna w osobie śp. Hieronima straciła zasłużonego lekarza. Z grona internistów odszedł niezapomniany kolega. Kalisz stracił oddanego lekarza, który przez długie lata niestrudzenie pomagał swoją wiedzą i umiejętnościami mieszkańcom naszego grodu.

Msza żałobna została odprawiona 5 VII w kościele pw. Najświętszej Marii Panny na Zagorzynku, pogrzeb na cmentarzu na Rypinku w Kaliszu.

Requiescat in pace et lux perpetua dona eis Domine.

dr n. med. Piotr Suda Prezes KTL

Cześć Jego pamięci!