swieczka        swieczka
 

Śp. Zbigniew Dejneka

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek Zbigniewie Dejnece

     3 IV 2000 r. zmarł nasz Kolega śp. lek. Zbigniew Dejneka. Śp. Zbigniew urodził się 23 VI 1931 we wsi Płotycz pod Tarnopolem w rodzinie chłopskiej. Tam ukończył 6 klas szkoły podstawowej. W I 1945 r. wraz z rodzicami w ramach akcji repatriacyjnej przyjechał do Przyrania w powiecie kaliskim. Uczęszczał do gimnazjum i liceum im. A. Asnyka w Kaliszu, matura w 1950 r.
     Już od wczesnej młodości miał skrystalizowane poglądy polityczne, a niechęć do władzy socjalistycznej i zdecydowana odmowa jakiejkolwiek formy poparcia czy akceptacji tego ustroju przysporzyły mu wiele trudności, jak choćby opóźnienie w rozpoczęciu studiów medycznych. Tak więc przez rok pracował jako nauczyciel w Korzeniewie. W 1951 r. rozpoczął studia lekarskie AM w Łodzi, po 2 latach przeniósł się do AM w Krakowie, gdzie w 1958 r. uzyskał dyplom lekarski.
     Rozpoczął pracę w Miejskim Ośrodku Zdrowia w Stawiszynie początkowo jako szeregowy lekarz, awansując do stanowiska kierownika Ośrodka. Dojeżdżał też do Kalisza, pracował jako rentgenolog na Rogatce. W 1968 r. uzyskał Io specjalizacji z radiologii.
     Stale podnosił swoją wiedzę, odbywając szereg różnych kursów szkoleniowych. Był sumiennym lekarzem. Lubiany przez kolegów i podwładnych, szanowany przez pacjentów. Słowem – przyzwoity Człowiek. Był wieloletnim członkiem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Pochowany w rodzinnym grobowcu w Stawiszynie.

Requiescat in pace et lux perpetua dona ei Domine.

dr med. Zbigniew Kledecki
Prezes KTL

Cześć Jego pamięci!