swieczka      swieczka
 

Śp. Ziemowit Dahlke

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Ziemowicie Dahlkem

24 VIII 2009 r. odszedł od nas lek. Ziemowit Dahlke, lekarz chorób wewnętrznych, asystent oddziału nefrologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu. Śp. Ziemowit był kaliszaninem. Urodził się 12 IV 1960 r. w rodzinie prawniczej. Zarówno ojciec Leszek Dahlke, jak i matka Irena z domu Daroszewska, z zawodu byli sędziami. Pani Irena Dahlke przez wiele lat kierowała kaliską kancelarią notarialną. Wykształcenie podstawowe i średnie śp. Ziemowit zdobył w naszym mieście. Jego szkołą średnią było najstarsze liceum naszego miasta, liceum im. Adama Asnyka. Po uzyskaniu w 1978 r. świadectwa dojrzałości, podjął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Nie był przeciętnym studentem. Działał aż w trzech studenckich kołach naukowych: dermatologicznym, psychiatrycznym i histologicznym. Był współautorem w tych kołach kilku prac naukowych opublikowanych w krajowych czasopismach specjalistycznych, a ponadto część doświadczeń rozpoczętych przez śp. Ziemowita w czasie studiów w Instytucie Biostruktury weszła w skład pracy opublikowanej w renomowanym czasopiśmie ,,Cell and Tussiu Research”. Poza naukowymi miał także zainteresowania techniczne. Za projekty racjonalizatorskie dotyczące diagnostyki laboratoryjnej otrzymał nagrodę w Uczelnianym Konkursie Racjonalizatorskim oraz odznakę Młodego Mistrza Techniki. Studia ukończył w 1984 r. i 2 IX tego samego roku uzyskał dyplom lekarza. Zdecydował, że powróci do naszego miasta. Od 1985 r. rozpoczął pracę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu. Na swoją specjalizację wybrał choroby wewnętrzne. Pierwsze trzy lata po stażu śp. Ziemowit pracował w lecznictwie otwartym, w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kaliszu. Z wielką solidnością, zaangażowaniem i oddaniem leczył mieszkańców naszego miasta. Jednocześnie specjalizował się w zakresie chorób wewnętrznych. Ponieważ pociągała Go praca w szpitalu, w 1988 r. dodatkowo zatrudnił się na stanowisku młodszego asystenta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu, na oddziale chorób wewnętrznych. Po odbyciu wymaganych staży i zdaniu egzaminu specjalizacyjnego 16 XI 1989 r. śp. Ziemowit uzyskał Io specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych i przeszedł na pełne zatrudnienie w szpitalu.  Otrzymał stanowisko asystenta na II Oddziale Wewnętrznym. Tu rozpoczął specjalizację IIo w zakresie chorób wewnętrznych. Wybrał również swoją podspecjalność. Była nią nefrologia. Być może wynikało to z Jego predyspozycji do nauk ścisłych i zainteresowań techniką. Gdy 1991 r. powstał w Kaliszu oddział nefrologii, śp. Ziemowitowi powierzono obowiązki asystenta w Stacji Dializ. Bardzo sprawdził się na tym stanowisku. W ocenie pacjentów cieszył się opinią lekarza bardzo oddanego i zaangażowanego w swojej pracy. Przełożeni uważali go za bardzo dobrego pracownika, wyróżniającego się wyjątkową sprawnością przy zabiegach związanych z pracą w stacji dializ. Śp. Ziemowit pracował także jako lekarz w komisji poborowej, okresowo pełniąc funkcję przewodniczącego tej komisji. Od 1989 r. należał do Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. W 1998 r. poślubił Marzannę Sulczyńską, z zawodu pielęgniarkę. Z ich związku urodziło się dwoje dzieci: Mikołaj i Aleksandra. Tragiczna śmierć przerwała życie śp. Ziemowita. Kaliska medycyna, a w szczególności kaliska nefrologia straciła w osobie śp. Ziemowita dojrzałego i zdolnego lekarza, który przez długie lata niestrudzenie pomagał swoją wiedzą i wyjątkowymi umiejętnościami zabiegowymi mieszkańcom naszego grodu.

Msza św. żałobna odbyła się 28 VIII 2009 r. w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu i tam żegnał Zmarłego prezes KTL dr n. med. Piotr Suda. Pogrzeb na cmentarzu komunalnym przy ulicy Poznańskiej w Kaliszu.

Prezes KTL dr n. med. Piotr Suda

Cześć Jego pamięci!