swieczka      swieczka
 

Śp. Sławomir Czyszek

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Sławomirze Czyszku

Bardzo trudno pisać o Sławku w czasie przeszłym. Tak żywe są wspomnienia wspólnie przeżytych chwil. Tym bardziej trudno, że odszedł od nas człowiek niezwykle lubiany. Nie miał osobowości przebojowej, ale właśnie dzięki swej skromności zjednał sobie tylu przyjaciół. Oddany rodzinie, życzliwy dla przyjaciół i dobry dla pacjentów, dla których umiał znaleźć słowa pocieszenia i otuchy.

Urodził się 9 października 1962 r. w Kaliszu. Tu uczęszczał do szkoły podstawowej. Od 1976 r. uczył się w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu i tam otrzymał świadectwo dojrzałości. Studia  lekarskie odbył w latach 1981-1987 w Akademii Medycznej we Wrocławiu. Staż podyplomowy w Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

3 grudnia 1988 r. podjął pracę w I Oddziale Wewnętrznym tegoż szpitala i w kwietniu 1992 r. uzyskał
I stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych. Od października 1993 r. pracował jako asystent na Oddziale Kardiologicznym. W lipcu 2004 r. zatrudniony jako p.o. kierownika Szpitala Oddziału Ratunkowego Izby Przyjęć. Był w trakcie specjalizacji na IIo interny.

Był spokojnym, niekonfliktowym lekarzem, miał wielu przyjaciół i kolegów. Lubiany przez personel pomocniczy, szanowany przez pacjentów. Rokował duże nadzieje, lecz nieubłagany los przerwał nagle Jego pracowite życie.

Od sierpnia 1989 r. był członkiem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Pozostawił po Sobie żonę Barbarę z d. Szymczak, pneumonologa oraz dwoje dzieci Kasię i Kubusia.

Zmarł nagle 24 listopada 2004 roku, pochowany na cmentarzu w Godzieszach 27 listopada 2004 roku. Żegnali Go po mszy św. żałobnej w kościele w Godzieszach sekretarz Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego Arkadiusz Tokarski, a na cmentarzu dyr. lek. Jerzy Nowicki.

lek. Arkadiusz Tokarski (Kalisz)

Cześć Jego pamięci!