swieczka   Jerzy Stanisław Czech   swieczka
Po dekoracji Krzyżem Komandorskim OOP
 

Śp. lek. Jerzy Stanisław Czech

Śp. Jerzy urodził się 15 X 1924 r. w Krośnie n. Wisłokiem w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Ojciec Stanisław był urzędnikiem samorządowym, matka Eugenia de domo Sąsiadek nauczycielką, ale nie pracowała zawodowo.

Z chwilą wybuchu II wojny światowej był uczniem III klasy gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Już w III 1940 podjął pracę w przemyśle naftowym, był tokarzem i kreślarzem. Równocześnie uczył się na tajnych kompletach i w XII 1944 r. zdał maturę. Po wojnie rozpoczął studia lekarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Jego nauczycielami byli profesorowie Glatzel, Miodoński, Bujak, Robel, Tempka, Brzezicki. Dyplom lekarza w 1950 r. Od 1951 r. pracował jako wolontariusz w Klinice Ocznej UJ., ale już tego roku wcielono Go do wojska jako lekarza batalionu łączności. Równocześnie pracował na Oddziale Ocznym Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie. W X 1952 r. przeniesiony do Nowej Huty. Wreszcie we IX 1953 r. zwolniony z wojska i oddelegowany do Kliniki Ocznej AM w Warszawie (prof.prof. Melanowski i Altenberger). Tam specjalizacja I0. W 1954 ponownie powołany do służby wojskowej, pracował jako ordynator Oddziału Ocznego 107 Wojskowego Szpitala Garnizonowego w Wałczu. Równocześnie kontynuował specjalizację dojeżdżając przez 4 lata do Szczecina, zdobył ją w VI 1956 r. (II0). Po demobilizacji podjął pracę w Szpitalu Miejskim w Pile, gdzie zorganizował Oddział Oczny. W V 1962 r. ponownie objął ordynaturę Oddziału Ocznego w 107 Wojskowym Szpitalu Garnizonowym w Wałczu i tam pracował do 1982 r. Od 1983 r. organizował w Pile poradnię zeza i wad wzroku u dzieci i przepracował tam aż do likwidacji Poradni w XII 1999 r.

Od przełomu październikowego w 1956 r. czynnie udzielał się w pracy społecznej i politycznej. Był współzałożycielem Klubu Młodej Inteligencji "Na przełaj" w Wałczu (pierwszy prezes). W 1989 r. prezes Obywatelskiego Klubu "Solidarność" w Pile. Jesienią 1989 r. był delegatem na Zjazd Organizacyjny Izb Lekarskich, a następnie pierwszym wiceprezesem Pilskiej Delegatury Bydgosko-Pilskiej Izby Lekarskiej. Pisał artykuły do Gazety Lekarskiej, kaliskiego Aesculapiusa i do naszego rocznika naukowego Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. W pracowitym życiu kierował się dwoma zasadami: "Każda chwila życia jest zbyt cenna, by ją marnować bezmyślną bezczynnością" i "Jeżeli cokolwiek robię, usiłuję to robić jak najstaranniej". Był człowiekiem i lekarzem życzliwym dla ludzi, niezależnie od ich pozycji społecznej.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1971), Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta (1982), Krzyżem Komandorskim Polonia Restituta (2005), Złotą Odznaką Honorową Za Zasługi w Rozwoju Województwa Pilskiego (dwukrotnie w 1981 i 1983).

Zmarł nagle 5 VI 2007, pochowany 9 VI 2007 na cmentarzu komunalnym w Pile.

Ożenił się 30 I 1951 r. w Krakowie z Haliną Giedymin, mgr. filologii angielskiej, nauczycielką LO w Pile. Dzieci: Jerzy Jakub ur. 27 II 1952, dr matematyki, tłumacz literatury rosyjskiej, Anna Maria Nowaczyk, ur. 11 VIII 1956, mgr skandynawistyki, nauczycielka języka angielskiego. Miał 2 wnuczki i 2 wnuków, co było Jego radością i dumą.

Był moim przyjacielem

dr med. Zbigniew Kledecki
(Kalisz)

Cześć Jego pamięci!