swieczka       swieczka
 

Śp. Tadeusz Chodakowski

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Tadeuszu Chodakowskim

     Śp. Tadeusz urodził się 18 VII 1918 r. w Białej Cerkwi na terenie byłego ZSRR. W 1920 r. rodzice przenieśli się do wolnej Polski. W 1937 r. rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. Wybuch II wojny światowej przerwał studia, a śp. Tadeusz wraz z rodziną, podobnie jak wiele rodzin z zachodnich terenów kraju, został przesiedlony do generalnej Guberni osiadając w Kołbieli (pow. Mińsk Mazowiecki), gdzie podjął pracę jako kierownik kąpieliska i dezynfektor. W 1944 r. znalazł się w Warszawie ogarniętej powstaniem. Pracował w jednym ze szpitali warszawskich, a po upadku powstania wraz ze starszym od siebie bratem, farmaceutą, został wywieziony do Oświęcimia, a następnie do obozu koncentracyjnego we Flosenburgu. W V 1945 r. obóz został wyzwolony przez Armię Czerwoną, co pozwoliło Mu wrócić do kraju.
     Tu, korzystając z otwarcia uniwersytetu Poznańskiego, kontynuował studia lekarskie. W 1948 r. zdał ostatni egzamin dyplomowy i od I 1949 r. podjął pracę w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Dziekance pod Gnieznem, rozpoczynając równocześnie specjalizację z psychiatrii. W 1956 r. uzyskał IIo specjalizacji z psychiatrii i rozpoczął kolejną specjalizację z neurologii, zdobywając Io w 1958 r. Wtedy awansował na stanowisko ordynatora w tymże szpitalu. W 1959 r. przeniósł się służbowo wraz z żoną, kaliszanką i dwojgiem dzieci do Kalisza, obejmując stanowisko kierownika Przychodni Zdrowia Psychicznego w Kaliszu, której został wiernym niemal do końca życia. Równolegle do pracy w tej Przychodni pracował w Szpitalu Miejskim w Kaliszu jako konsultant psychiatryczno-neurologiczny w Poradni Kolejowej w Ostrowie Wlkp. oraz w Sądzie Wojewódzkim i rejonowym w Kaliszu.
     Swoim pogodnym usposobieniem, niezwykłym spokojem i cierpliwością pozyskiwał zaufanie i sympatię pacjentów, którzy do dziś przychodzą do Przychodni pragnąc dostać się do Niego. Stal się przykładem niezwykłej wprost pracowitości przez 45 lat pracy zawodowej. W gronie kolegów był lubianym i cenionym za pracowitość, rzetelność i życzliwość. Jego odejście przyniosło niepowetowana stratę dla nielicznego grona psychiatrów, zwłaszcza że był lekarzem o podwójnej specjalizacji.
     Zmarł 23 XI 1994 r. Pochowany na Cmentarzu Miejskim w Kaliszu, odprowadzony przez liczne grono kolegów i pacjentów oraz poczet sztandarowy byłych więźniów Oświęcimia. W imieniu Kaliskiej Delegatury WIL oraz Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego na cmentarzu żegnał Go dr med. Józef Tylus.
     Śp. Tadeusz Chodakowski pozostanie w naszej pamięci jako doskonały lekarz, dobry kolega i prawy człowiek.

dr med. Józef Tylus

Cześć Jego pamięci!