swieczka       swieczka
 

Śp. Marek Chlebowski

Wspomnienie pośmiertne o śp. doktorze Marku Chlebowskim

     W dniu 16-03-2015 roku odszedł z naszego grona znany kaliski psychiatra, doktor nauk medycznych, śp. Marek Chlebowski.

     Śp. doktor Marek był kaliszaninem. Urodził się 16-04-1965 roku w rodzinie Mariana Chlebowskiego i Bolesławy Chlebowskiej z domu Eidwich. Edukację w zakresie szkoły podstawowej i średniej zdobył w Kaliszu. Uczęszczał do najstarszej kaliskiej szkoły średniej, do Liceum im. Adama Asnyka.. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjął studia medyczne na Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Był pilnym i solidnym studentem. W czerwcu 1990 roku ukończył tę uczelnię i uzyskał dyplom lekarza. Był to Dyplom z wyróżnieniem.  Staż podyplomowy odbywał w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu. W czasie odbywania stażu z pediatrii miałem możliwość bliższego poznania doktora Marka. Wyróżniał się bardzo dużą wiedzą medyczną, w zakresie rzadko spotykanym wśród absolwentów uczelni medycznej zaraz po ukończeniu studiów. Uderzała również, a może przede wszystkim, ogromna erudycja doktora Marka. Jednocześnie był on osobą skromną, bardzo taktowną i uprzejmą. Na swoją specjalność zawodową śp. doktor Marek wybrał psychiatrię i po ukończeniu stażu podyplomowego w kaliskim szpitalu, w 1991 roku  podjął pracę w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu, w województwie zielonogórskim. Od razu powierzono mu stanowisko pełniącego obowiązki ordynatora. Oczywiście rozpoczął specjalizację w zakresie psychiatrii, ale jednocześnie rozpoczął przewód doktorski Po odbyciu stażu specjalizacyjnego pod kierunkiem dra n. med. Stefana Krzymińskiego i zdaniu egzaminów specjalizacyjnych, w kwietniu 1965 roku śp. doktor Marek uzyskał tytuł lekarza psychiatry. W kolejnym roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych pomyślnie broniąc przewód doktorski analizujący na przestrzeni 35 lat stosowanie internowania sądowo-psychiatrycznego u pacjentów szpitala w Ciborzu. W tymże samym roku powrócił do Kalisza i podjął pracę pełniącego obowiązki ordynatora w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kaliszu. Szybko zdobył opinię wyjątkowego fachowca i jednocześnie osoby bardzo uprzejmej i życzliwej. W opinii przełożonych postrzegany był jako pracownik wykazujący ,,bardzo duże zaangażowanie w wykonywaniu powierzanych zadań”, a jako lekarz oceniany był jako ,,taktowny i wyrozumiały dla pacjentów, rzeczowy i  posiadający dużą wiedzę”.  Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że były to początki organizacyjne funkcjonowania dziennego oddziału psychiatrycznego. Zaangażowanie w pracy doktora Marka miało związek z jego wewnętrznym przekonaniem o celowości tworzenia tego typu placówek, które pozwalały zachować chorym codzienny związek ze środowiskiem rodzinnym i jednocześnie korzystać z terapii możliwej tylko w warunkach szpitalnych. Kolejne lata udowodniły słuszność i postępowość tego poglądu. Poza pełnieniem obowiązków ordynatora wspomnianego dziennego oddziału psychiatrycznego doktor Marek pracował także w Środowiskowym Domu Samopomocy w Raszewach oraz pełnił funkcję kierownika Poradni Psychiatrycznej w kaliskim ZOZ-ie. W 2000 roku doszło do przekształcenia Dziennego Oddziału Psychiatrycznego ZOZ-u w Kaliszu w cywilną spółkę - Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej ,,Zdrowie”. Doktor Marek objął kierownictwo nowopowstałej placówki oraz pracował w niej jako lekarz  psychiatra. Niestety w kolejnych latach pojawiły się objawy postępującej choroby układu nerwowego – stwardnienia rozsianego. Doktor Marek nie poddał się. Pracował nadal, z niezmiennym zapałem i poświęceniem pomagając mieszkańcom naszego miasta i okolic, uporać się ciężarem jakże trudnych do leczenia chorób nerwowych i psychicznych. Jego życzliwość, uprzejmość  i taktowność, a przede wszystkim fachowość wynikająca z dogłębnej wiedzy i wieloletniego doświadczenia przynosiły ulgę, tym szczególnie potrzebującym chorym.

     W życiu rodzinnym doktor Marek był szczęśliwym mężem i ojcem. W 1990 roku poślubił Katarzynę Kubacką. Dwa lata później urodziła się ich córka Bogna.

     Doktor Marek przez kilka lat, po powrocie do Kalisza należał do Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. W 2001 roku w 7 numerze Zeszytów Naukowych Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego ukazał się wspólny artykuł śp. doktora Marka i jego żony Katarzyny na temat leczenia i rehabilitacji chorych na schizofrenię w warunkach dziennego oddziału psychiatrycznego. Ideą artykułu było przedstawienie korzyści płynących dla chorych i ich rodzin z tego typu leczenia.

     Drogi doktorze Marku, twoi pacjenci i ich rodziny zawsze będą wspominać Ciebie  z ogromną wdzięcznością i życzliwością, za wyjątkową pomoc jaką od Ciebie otrzymali, gdy niestrudzenie i z ogromnym poświęceniem realizowałeś swoją ciężką misję lekarza psychiatry. Społeczność lekarska Kalisza straciła bardzo lubianego i niezapomnianego kolegę. Dla twoich bliskich pozostaniesz zawsze w ich sercach.

     Drogi doktorze Marku, wierzymy, że za twoją dobroć i poświęcenie dla bliźnich, a szczególnie dla twoich bardzo potrzebujących pacjentów, Dobry i Miłosierny Pan Bóg przyjmie Cię do Siebie.

Spoczywaj w pokoju, a Światłość Wiekuista niechaj Ci świeci

Cześć Jego pamięci!