swieczka    CeglarekTrebskaBarbara    swieczka
 

¦p. Barbara Ceglarek-Trębska

Wspomnienie po¶miertne o ¶p. lek. Barbarze Ceglarek-Trębskiej

12 grudnia 2005 roku odeszła od nas lekarz Barbara Ceglarek-Trębska, specjalistka II° w zakresie chorób wewnętrznych i endokrynologii, przeżywszy niespełna 54 lata. Pochowana na cmentarzu rypinkowskim w Kaliszu.
¦p. Barbara urodziła się 22 listopada 1951 roku w Kaliszu. Ojciec Józef, pracownik WSK, matka Maria z d. Zdunek, krawcowa.
¦p. Barbara w latach 1958-1965 uczęszczała do szkoły podstawowej w Piwonicach
p. Kaliszem, a następnie do liceum ogólnokształc±cego im. Stefanii Sempołowskiej w Kaliszu (1965-1969) i tam matura.
Studia medyczne odbyła w latach 1969-1975 w AM w Łodzi, dyplom lekarza uzyskała 27 czerwca 1975 roku. Od 1 IX 1975 do 31 VIII 1989 pracowała na oddziale wewnętrznym szpitala w Pabianicach. Od 1 IX 1989 zatrudniona na stanowisku zastępcy ordynatora
I Oddz. Internistycznego w Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, na tym stanowisku pozostawała do 31 XII 2000. Następnie otworzyła w Kaliszu indywidualn± specjalistyczn± praktykę lekarsk± i była uznanym endokrynologiem.
W 1980 uzyskała I° specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, a 21 XI 1988 - II° (egzamin zdany z wyróżnieniem), natomiast tytuł specjalisty endokrynologa - 19 IV 1999.
Wyszła za m±ż za Bogusława Trębskiego, z zawodu prawnika (ur. 9 III 1952, zm. 1993), urodziła dwóch synów: Michała (6 VII 1978) i Bartosza (13 I 1984).
Była członkini± Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego (1 II 1990-30 VI 2001). Odznaczona srebrnym Krzyżem Zasługi (1980).
Była dobrym, ciepłym człowiekiem, lubiana przez pacjentów i współpracowników, cieszyła się ich uznaniem. Do końca walczyła z ciężk± chorob±, nie poddawała się pracuj±c do ostatnich dni.

Cze¶ć Jej pamięci!