swieczka       swieczka
 

Śp. Danuta Bury

Wspomnienie pośmiertne o śp. dr Danucie Bury

     W dniu 3 grudnia 2016 roku odeszła z naszego grona śp. dr Danuta Bury, znana lekarka dentystka, specjalista stomatologii zachowawczej, bardzo szanowana i ceniona przez mieszkańców Kalisza, którym niestrudzenie służyła swoją pracą aż przez 60 lat.
     Śp. dr Danuta była kaliszanką. Urodziła się 31 stycznia 1932 rok w rodzinie Polikarpa Bartkowskiego i Ireny Bartkowskiej z domu Tomaszewskiej. Wykształcenie podstawowe i średnie zdobyła w naszym mieście. Uczęszczała do III Liceum Ogólnokształcącego, znanego ze swojej przedwojennej nazwy Liceum im. Anny Jagiellonki. Świadectwo dojrzałości uzyskała w 1950 roku i rozpoczęła studia na Wydziale Stomatologicznym Akademii Medycznej w Poznaniu. W 1954 roku po zadaniu wszystkich wymaganych egzaminów otrzymała Dyplomu Lekarza Dentysty i powróciła do Kalisza. Pracę rozpoczęła jako lekarz dentysta w poradni rejonowej. Po siedmiu latach dr Danuta przeniosła się do Przemysłowej Służby Zdrowia i rozpoczęła prace w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Kaliszu. Od podstaw zorganizowała przy wspomnianym zakładzie dobrze wyposażony gabinet stomatologiczny. W tej placówce pracowała przez 12 lat i następnie rozpoczęła leczenie pacjentów w Poradni Ortodontycznej w Kaliszu. W tym czasie rozpoczęła specjalizację w specjalności stomatologia zachowawcza. Tytuł specjalisty w tej  dziedzinie uzyskała w czerwcu 1975 roku. Ostatnie 8 lat przed przejściem na emeryturę dr Danuta pracowała w Gabinecie Stomatologicznym Poradni Szkolnej przy Liceum im. T.
Kościuszki w Kaliszu. Po przejściu na emeryturę pracowała nadal, lecząc najpierw a ZOZ-ie
Eskulapius. a później w Centrum Stomatologii Zachowawczej przy ulicy Poznańskiej. W pracy zawodowej dr Danutę zawsze cechowała dokładność i rzetelność, a nade wszystko wielka pracowitość.  Wśród pacjentów miała opinię bardzo dobrego stomatologa. Jej pracę doceniali także jej przełożeni. W 1968 roku została odznaczona Honorową Odznaką za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego.. Ale poza profesjonalizmem, jeszcze bardziej była ceniona za jej codzienne oddanie i poświęcenie się pacjentom. Wierna przysiędze Hipokratesa była zawsze gotowa, o każdej porze dnia i nocy przyjąć cierpiącego chorego. Gdy zaczynała pracę jako dentysta, w latach pięćdziesiątych, warunki lokalowe i sprzętowe stomatologów były bardzo trudne, ale dr Danuta na te niedostatki i uciążliwości miała zawsze jedną radę - praca z poświęceniem i oddaniem oraz wielka życzliwość dla pacjentów. Potrafiła pomagać nawet w środku nocy, przyjmując nagłe przypadki stomatologiczne w swoim małym mieszkanku,   w którym mieszkała wraz mężem i córkami. Mężem dr Danuty był Sławomir Bury, mgr technologii żywności. Z ich związku urodziły się dwie córki - Barbara i Ewa. W 1987 roku starsza córka Barbara zginęła w wypadku samochodowym, rok później zmarł mąż. Te tragiczne zdarzenia były wielkim ciosem dla dr Danuty,  ale  potrafiła  dalej   żyć  i  dalej, swoją niestrudzona pracą, pomagać  potrzebującym.   Swój   zawód wykonywała do 2014 roku, a więc pracowała zawodowo przez 60 lat, co jest niezwykle rzadkim jubileuszem pracy zawodowej.
     Od 1974 roku należała do Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego i mimo ze była lekarzem stomatologii, często bywała na zebraniach KTL.
     Odeszła od nas osoba bardzo dobra, wyjątkowo oddana swojej pracy, poświęcająca się dla innych, dentystka z dużą wiedza teoretyczną i praktyczną.
     Droga doktor Danuto, żegnam Ciebie w imieniu Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, a przede wszystkim w imieniu twoich koleżanek i kolegów lekarzy stomatologów, także lekarzy innych specjalności. Byłaś lekarzem z powołania, pomagałaś chorym i potrzebującym. Głęboko wierzymy, ze Dobry Bóg, za twoje poświęcenie dla bliźnich, za twój codzienny trud i staranność w pracy przyjmie Cię do nieba.

Cześć Jej pamięci!