swieczka        swieczka
 

¦p. Lucyna Brodnicka

Wspomnienie po¶miertne o ¶p. lek. Lucynie Brodnickiej

¦p. Lucyna Brodnicka urodziła się 20 IV 1931 r. w Kaliszu. Szkołę ¶redni±, prowadzon± przez siostry nazaretanki, ukończyła w 1953 r. Studia lekarskie na Akademii Medycznej w Gdańsku, które ukończyła 13 IX 1961 r. Specjalizację Io z zakresu dermatologii i wenerologii uzyskała w 1965 r. po odbyciu stażu w Klinice Dermatologii w Poznaniu i na oddziale dermatologicznym Szpitala Miejskiego im. Przemysła II w Kaliszu.
Wiele lat pracowała jako specjalistka dermatolog i wenerolog w Przychodni Obwodowej w Kaliszu, w Stacji Krwiodawstwa, w Przychodni Lekarskiej w WSK, a od 1976 r. w Poliklinice MSW w Kaliszu. Pracę w Poliklinice kontynuowała po przej¶ciu na emeryturę. Była cenion± i lubian± lekark±.
¦p. Lucyna była członkini± Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego w latach 1974-1980.
Zmarła 6 X 2009 r. Msza ¶w. pogrzebowa w Bazylice Mniejszej pw. ¶w. Józefa w Kaliszu 9 X 2009 r. Pochowana na cmentarzu tynieckim w Kaliszu.

lek. Iwona Brodnicka (Kalisz)

Cze¶ć Jej pamięci!