swieczka        swieczka
 

Śp. Wojciech Borowiak

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek Wojciechu Borowiaku

     20 III 1999 r. zmarł lek. Wojciech Borowiak. Miał 56 lat.
     Urodził się 21 XII 1942 r. w Kaliszu w rodzinie robotniczej. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Kaliszu, a następnie do Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu i tu uzyskał maturę w 1960 r. Dwukrotnie starał się o przyjęcie na Wydział Lekarski AM w Łodzi i wreszcie w 1962 r. rozpoczął tam studia. Jednak z powodu choroby matki, będąc na II roku, musiał je przerwać. W 1967 r. zdał egzamin w poznańskiej AM i został przyjęty na I rok. Dyplom lekarski otrzymał w 1974 r. Rozpoczął pracę w Szpitalu Miejskim im. Przemysła II w Kaliszu na bloku operacyjnym jako początkujący anestezjolog. W 1978 r. zdobył Io specjalizacji z anestezjologii. Dyżurował też na „Erce”, był swego rodzaju rekordzistą pod względem liczby przepracowanych dyżurów. Ostatnio był kierownikiem Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni. Był członkiem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego.
     Na uroczystości pogrzebowej na cmentarzu tynieckim w Kaliszu żegnali Go: dr med. Zbigniew Kledecki w imieniu członków Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, dr n. med. Bronisław Pałys jako reprezentant dyrekcji szpitala i ordynatorów oraz lek. Janusz Sójka anestezjolog.

dr med. Zbigniew Kledecki
Prezes KTL

Cześć Jego pamięci!