swieczka        swieczka
 

¦p. Maria Bogusz

Wspomnienie po¶miertne o ¶p. Marii „Nunie” Bogusz

     8 kwietnia 2002 odeszła od nas po długiej walce z nieuleczaln± chorob± Maria „Nuna” Bogusz, asystentka Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu. Urodzona w 1947 r. w rodzinie znanego kaliskiego chirurga Stanisława Rzadkowskiego, ¶ladem ojca skończyła studia medyczne i w 1971 roku rozpoczęła pracę w szpitalu w Radomsku, gdzie pracowała do 1978 r. W 1975 r. uzyskała Io specjalizacji z anestezjologii. Po półrocznym epizodzie pracy w W±brzeĽnie w 1979 r. powróciła do Kalisza, gdzie pracowała na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w szpitalach w Kaliszu, aż do chwili rozpoznania u Niej choroby.

     Nadawała naszej pracy ludzki wymiar, potrafiła, jak nikt, łagodzić konflikty, odnajdować jasne strony naszej pracy, Jej takt i poczucie humoru cementowało zespół. Pracowała do kiedy mogła z pełnym oddaniem. Również po pracy towarzyskie kontakty z Nun± bardzo sobie cenili¶my. Będzie nam bardzo brakowało Jej zawodowych i pozazawodowych zalet, szczególnie teraz, w tak niestabilnym czasie. Nuna – zostaniesz na zawsze w naszym zespole.

lek. Grzegorz Saladajczyk
Ordynator O. A. i I. T.
Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny
w Kaliszu wraz z zespołem

Cze¶ć Jej pamięci!