swieczka       swieczka
 

Śp. Ewa Błaszkiewicz-Staszek

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Ewie Błaszkiewicz-Staszek

Śp. Ewa urodziła się 11 XI 1940 r. w Lubartowie, ojciec Leon lekarz, matka Krystyna z d. Racka. Szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Lubartowie, matura w 1958 r. W latach 1958-1965 studia na Wydziale Lekarskim AM w Lublinie i tam otrzymała dyplom lekarski. W Kaliszu pracował Jej stryj, śp. dr Paweł Błaszkiewicz (1911-1990) i to on namówił śp. Ewę do osiedlenia się w Kaliszu. Od 1 IX 1965 do 31 XII 1976 pracowała na Oddziale Wewnętrznym Szpitala Miejskiego im. Przemysła II w Kaliszu. Przeszła kolejne szczeble zawodowe: od stażystki, przez młodszego asystenta do asystenta. 28 X 1976 r. zdała egzamin na Io specjalizacji z chorób wewnętrznych, kierownikiem była ordynator lek. Bożena Pogłodzińska. Po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego musiała pożegnać się z pracą w szpitalu, takie były wówczas przepisy, skierowano ją do lecznictwa otwartego. I tak od 1 I 1977 do 31 XII 1997 pracowała w Poliklinice MSW w Kaliszu jako asystent. Ale przepisy się trochę zmieniły i pozwoliły jej podjąć pracę na ? etatu jako asystent na Oddz. Kardiologicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu, były to lata 1981-1988. Przypominam sobie to dokładnie: przyszła do mnie na Oddział drobna, filigranowa, uśmiechnięta dziewczyna, to była śp. Ewa. Z miejsca polubiły ją pielęgniarki, zyskała uznanie pacjentów, szanowali ją koledzy.  Bo też w pracy wyróżniała się cierpliwością, pilnością, a do chorych podchodziła z uśmiechem, niosąc im nadzieję i pogodę ducha. W 1988 r. za taką właśnie pracę została udekorowana srebrnym Krzyżem Zasługi, a w 1997 r. złotym Krzyżem Zasługi. W I 1998 r. przeszła na emeryturę, ale nadal, choć na ? etatu, pracowała w Poliklinice MSW. Poza pracą zawodową interesowała się historią i filmem. Była członkiem KTL w latach 1965-2004.
 
Śp. Ewa zmarła 29 XII 2008 roku. Msza św. żałobna 2 I 2009 roku w kościele pw. Opatrzności Bożej, tam żegnał Zmarłą niżej podpisany. Pochowana na Cmentarzu Komunalnym w Kościelnej Wsi p. Kaliszem.

Cześć Jej pamięci!
dr med. Zbigniew Kledecki
(Kalisz)