swieczka      swieczka
 

Śp. Zbigniew Bartkowiak

Wspomnienie pośmiertne o śp. dr n. med. Zbigniewie Bartkowiaku

     Urodził się w Poznaniu 23 III 1924 w rodzinie inteligenckiej. Był wychowankiem gimnazjum i liceum św. Marii Magdaleny. W czasie II wojny światowej podzielił los wielu Polaków: pracował jako robotnik przymusowy w Niemczech, skąd powrócił ranny (nalot w Berlinie) do Poznania w V 1945. Zdał maturę w „Magdalence” w 1946 i rozpoczął studia lekarskie na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego, kończąc je w 1952 w Akademii Medycznej w Poznaniu.

     W latach 1952-1971 kierował Oddziałem Higieny Szkolnej Wojewódzkiej Stacji San.-Epid. w Poznaniu. W tym czasie odbył 6-miesięczną służbę wojskową. Lata 1972-1974 to praca w Przychodni Ochrony Zdrowia Matki i Dziecka. W latach 1974-1989 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym – jako adiunkt – w Instytucie Pedagogiki UAM w Poznaniu. Dodatkowo pracował w Pogotowiu PKP, w Medycznym Studium Zawodowym, w Szkole Pielęgniarstwa, w Studium Nauczycielskim nr 1 w Poznaniu.

     Był specjalistą w dziedzinie: epidemiologii Io (1953), higieny szkolnej IIo (1956), pediatrii Io i IIo (1956, 1964). Doktorat w 1971 po obronie pracy o rozwoju fizycznym i stanie zdrowia wiejskich dzieci szkolnych (promotor: prof. dr hab. Mieczysław Walczak).

     W 1962 jako stypendysta Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w dziedzinie higieny i medycyny szkolnej przebywał w Serbii, Chorwacji i Słowenii, w 1965 jako stypendysta WHO w Niemieckiej Republice Federalnej, Holandii i Szwecji. Był autorem 5 podręczników z biomedycznych podstaw rozwoju młodzieży studenckiej. Opublikował ponad 200 prac naukowych i popularno-naukowych. W kaliskim „Aesculapiusie” (kwartalnik dla lekarzy b. województwa kaliskiego) i w „Zeszytach Naukowych Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego” wydrukowano kilka Jego prac.

     Osobną działalnością było zaangażowanie się w prace Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, Polskiego Towarzystwa Przeciwtytoniowego oraz Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Brał udział w kilku posiedzeniach naukowych Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego w Kaliszu, wygłosił ciekawy referat dot. nikotynizmu.

     Był założycielem Klubu Inteligencji Katolickiej w Poznaniu, członek honorowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Krwiodawca.

     Od 1961 co 5 lat organizował wspaniałe zjazdy koleżeńskie absolwentów rocznika 1951 Wydziału Lekarskiego AM w Poznaniu. Były to niezapomniane spotkania z byłymi wykładowcami i z koleżankami i kolegami ze studiów. Zawsze była część naukowa, a zjazd kończył się wytwornym bankietem. To se ne vrati!

     Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznakami PCK, w tym „Kryształowym Sercem”, medalem im. K. Marcinkowskiego i złotym medalem 100-lecia Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Od Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego otrzymał medal 700-lecia szpitalnictwa kaliskiego. Był laureatem nagrody IIIo Ministra Szkolnictwa Wyższego, kilku nagród Rektora UAM.

     Ożeniony w 1951 z Ireną z domu Cichą, zmarłą w 1983. Mieli dwoje dzieci, córka dr n. med. (zmarła), syn jest farmaceutą.

     W Zmarłym straciliśmy wartościowego lekarza, zaangażowanego aktywistę w wielu dziedzinach medycyny, niestrudzonego społecznika, rzutkiego organizatora. Przez ostatnie dwa lata poważnie chorował, zmarł 10 I 2010. Był moim przyjacielem.

Requiescat in pace et lux perpetua dona ei Domine.

dr med. Zbigniew Kledecki
Honorowy Prezes Kaliskiego
Towarzystwa Lekarskiego

Cześć Jego pamięci!