swieczka       swieczka
 

¦p. Krystynie Bartkowiak-Wałczyńskiej

Wspomnienie po¶miertne o ¶p. lek. Krystynie Bartkowiak-Wałczyńskiej

 

ur. 21 VIII 1927 r. w ¦rodzie Wlkp. - zm. 3 X 2012 r.

 

Cze¶ć Jej pamięci!