swieczka      swieczka
 

Śp. Aleksander Bartecki

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Aleksandrze Barteckim

     Śp. Aleksander urodził się w Cekowie (pow. kaliski) 3 IV 1932 r. z ojca Aleksandra, dyrektora miejscowej szkoły i matki Zenobii z Serbińskich, nauczycielki. Był ich jedynym dzieckiem. W 1939 r. ojciec, oficer rezerwy, został aresztowany przez Gestapo i wywieziony w głąb Rzeszy. Matka zmarła w 1942 r. Wychowaniem Aleksandra zajęła się jego babcia Stanisława Bartecka z Osieka. Rozpoczął naukę w gimnazjum w Kaliszu, ale po śmierci babci wyjechał do rodziny w Gdańsku i tam zdał maturę. Tam też studiował medycynę, dyplom lekarza otrzymał w 1959 r.
     Staż podyplomowy odbył w Szpitalu Miejskim im. Przemysła II w Kaliszu, został zatrudniony jako asystent w tym szpitalu, a dodatkowo pracował w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu. Od początku kariery zawodowej interesował się rentgenodiagnostyką. W 1963 r. uzyskał Io specjalizacji w tej dziedzinie. W  Kaliszu ceniono Go jako świetnego lekarza i dobrego organizatora.
     W 1967 r. przeniósł się do pobliskiego Pleszewa, gdzie zajął się zorganizowaniem pracowni rentgenowskiej. W 1968 r. objął stanowisko kierownika Wydziału Zdrowia przy Powiatowej Radzie Narodowej w Pleszewie. Równocześnie pracował jako radiolog. Starał się o budowę nowego szpitala w Pleszewie, w pracy bardzo odpowiedzialny, konkretny, energiczny i obiektywny, cieszył się szacunkiem przełożonych i podwładnych.
     W 1972 r. przeniósł się do Piaseczna pod Warszawą, rok później został dyrektorem ZOZ-u w Piasecznie, ale dalej pracował jako radiolog. W 1974 r. uzyskał IIo specjalizacji w rentgenodiagnostyce. Od 1975 r. ze względu na stan zdrowia zrezygnował z pracy administracyjnej, przyjął propozycję prof. Mariana Weissa z Konstancina i objął u niego stanowisko kierownika pracowni rentgenowskiej i tam pracował aż do emerytury.
     W okresie pracy w Kaliszu należał do Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, był też aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Pleszewie.
     Ożenił się w 1959 r. z Janiną Michalską, odbywającą też staż podyplomowy w Szpitalu Miejskim im. Przemysła II w Kaliszu, późniejszą internistką, zmarłą 7 XI 2000 r. w Piasecznie.
     Zmarł w wieku 71 lat 13 VIII 2003 r. i został pochowany obok śp. żony Janiny na Cmentarzu Wolskim w Warszawie.

lek. Edward Horoszkiewicz (Pleszew)

Cześć Jego pamięci!