swieczka      swieczka
 

¦p. Jerzy Bałwas

12 III 1937 -    28 III 2014

Asnykowiec. AM w Poznaniu, dyplom lekarski 28 XI 1963. Położnik.
Członek Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego w latach 1970-1979.

Cze¶ć Jego pamięci!