swieczka      swieczka
 

Śp. Dariusz Asperski

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Dariuszu Asperskim

     Śp. Dariusz urodził się przed 82 laty w Błędowie. Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Słonimie i tam w 1937 r. świadectwo dojrzałości. Tegoż roku rozpoczął studia lekarskie na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie i do wybuchu wojny zaliczył 2 lata medycyny.
     Wojna przerwała mu studia. Wywieziony w głąb terytorium Rosji Sowieckiej. Na Uralu w obozie Bakał-Stroj niedaleko Czelabińska karczował lasy, podobnie było w Archangielsku. Z obozu Iwdeł-Łag uciekł schowany w cysternie z dwoma współwięźniami. Po paru dniach złapano ich nad morzem Aralskim i karnie przetransportowano na Zabajkale. Tam zapadł na ciężką postać szkorbutu, „cyngę” Później przewieziony do środkowej między rzekami Amu-Darią i Syr-Darią, w okolicach Fergany pracował w kopalniach węgla i złota oraz na plantacjach bawełny.
     Po zawarciu traktatu Sikorski-Majski objęła Go amnestia. Dostał się do obozu w Jangieluju koło Taszkientu, zaciągnął się do armii gen. Andersa. Ale zachorował na tyfus, nie wyjechał z wojskiem Andersa do Iranu, pozostał w Sowietach. Po wyzdrowieniu wstąpił do armii gen. Berlinga i w 23. Samodzielnej Kompanii Kablowo-Tyczkowej przeszedł cały szlak bojowy, pod Budziszynem został ranny. Pod koniec 1945 r. został przydzielony do 11. Pułku Piechoty IV Dywizji w Kaliszu w stopniu porucznika.
     W 1947 r. zdemobilizowany i w następnym roku przyjęty na III rok Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jednak trudne warunki materialne i ciężka choroba żony zmusiły Go do wzięcia urlopu dziekańskiego. W 1960 r. podjął przerwane studia na AM w Krakowie uwieńczone dyplomem lekarza 12 VII 1963 r. Dwuletni staż podyplomowy odbył w Szpitalu Miejskim im. Przemysła II w Kaliszu. Potem była praca w Przychodni Obwodowej, kierował Przychodnią Podgrodzie, zbudował Przychodnię Rejonową przy ul. Łódzkiej, adaptował budynek przy ul. Dobrzeckiej i był tam kierownikiem. Podobnie było z przychodnią przy ul. Górnośląskiej. W 1963 r. uzyskal specjalizację z medycyny ogolnej. Społecznie prowadził Przychodnię Zdrowia dla Kombatantów i Inwalidów Wojennych RP przy ul. Polnej. Zainicjował „białe niedziele” na terenie powiatu kaliskiego.
     Odznaczony Krzyżem Walecznych, medalami wojennymi, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim OOP, honorową odznaką miasta Kalisza i wielu innymi.
     Zmarł 19 IX 2003 r. z powodu ciężkiej nieuleczalnej choroby. Pochowany 22 IX na Cmentarzu Komunalnym w Kościelnej Wsi. Po mszy św. w bazylice św. Józefa żegnał Go prezes Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, a nad grobem przemawiali przedstawiciele kombatantów i inwalidów wojennych.

dr med. Zbigniew Kledecki
Prezes KTL

Cześć Jego pamięci!