swieczka       swieczka
 

¦p. Ewa Andrzejewska

Wspomnienie po¶miertne o ¶p. Ewie Andrzejewskiej

 

 

 

 

 

Cze¶ć Jej pamięci!