125 lat Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 1877-2002
Księga Pamiątkowa (red. Zbigniew Kledecki)
KTL Kalisz 2002
... powrót ...

ksiega_pam.jpg (15852 bytes)

     Pierwsza strona książki przynosi informacje o 12 autorach pamiętnika wraz z ich zdjęciami. Po krótkim słowie "Od Redakcji" 125-letnie dzieje Towarzystwa przedstawia jego prezes - Zbigniew Kledecki, redaktor księgi. Jest on również autorem następnego ważnego rozdziału o władzach Towarzystwa w latach 1877 do 2002. Warto tu wspomnieć o zasługach dra Kledeckiego, od 1964 r. wiceprezesa, a od 1974 r. do dzisiaj - prezesa Towarzystwa. Trzeci wielki, bo liczący blisko 180 stron, rozdział jest poświęcony członkom honorowym Towarzystwa (byli oni też tematem jego zeszytu naukowego nr 6/2000). Rozdział ten zawiera biogramy wszystkich 40 członków honorowych: 19 sprzed I wojny światowej, 10 z okresu międzywojennego i 11 z lat po ostatniej wojnie światowej, w tym 3 żyjących. Wśród nich przeważają profesorowie różnych uczelni (3/4 ogólnej liczby) nad zasłużonymi lekarzami spoza akademickich środowisk. Wśród profesorów znajduje się kilkunastu związanych głównie lub czasowo z UJ, wśród pozostałych tak wybitni, jak Władysław Biegański, Adam Helbich czy Seweryn Sterling. Natomiast wśród 10 autorów biogramów (poza członkami redakcji) spotykamy nazwiska znane z nauki o dziejach medycyny, jak prof. Włodzimierz Kaczorowski i dr hab. Roman Meissner. Z tymże rozdziałem są związane indeksy nazwisk i miejscowości, sporządziła je Danuta Wańka. Ona jest też autorką przypominającą 26 pracowników medycznych, zasłużonych dla Kalisza. Spośród nich aż 18 było członkami Towarzystwa, biogramy ich podaje osobny rozdział. Ostatni rozdział księgi (Jerzego Kwiatkowskiego) wymienia filatelistyczne aspekty działalności Towarzystwa (8 pieczęci i trzy kartki pocztowe). Pamiątkową księgę zamykają zestawienia dotychczasowych publikacji Towarzystwa (obecna księga jest już 19 pozycją!, pierwsza wyszła jeszcze w r. 1965) i 8-stronicowa lista licznych aktualnych członków Towarzystwa, przeważnie mieszkańców Kalisza.

     Księga pamiątkowa stanowi cenny wkład w historię polskiej i kaliskiej medycyny, szpitalnictwa i służby zdrowia oraz samego już 125-letniego Towarzystwa, przywracając naszemu poznaniu i pamięci wiele ciekawych faktów, sylwetek zasłużonych lekarzy i placówek medycznych. Wysoki merytoryczny poziom księdze zapewniają nie tylko jej autorzy - wybitni przedstawiciele nauki i praktyki medycznej, lecz również reguły warsztatu naukowego (przypisy, wybrane piśmiennictwo, skróty, indeksy, liczne ilustracje /ponad 150!/ oraz streszczenia - polskie i angielskie). Reprodukcje pochodzące głównie z własnych zbiorów Towarzystwa i jego prezesa. Są to zdjęcia osób, grup, publikacji, dokumentów, pieczęci, medali, odznak, portretów i tablic. Wzbogacają one wizualną treść poszczególnych rozdziałów. Zasłużone uznanie należy się też edytorskiej stronie księgi - jej czytelnej dyspozycji i doborowi kroju złotymi literami tytułu tłoczonymi na ciemnozielonym tle, chronionej dwubarwną obwolutą (projektował Maciej Kledecki).

     Pozostaje pogratulować pięknego jubileuszu i bardzo wartościowej pamiątkowej księgi.

Prof. Henryk Gaertner
(Kraków)

... powrót ...