Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego
nr 14 rok 2009
... powrót ...

zeszyt2009_nr14

     Oto 14. numer naszego rocznika naukowego. Na wstępie relacja z uroczystego zebrania naszego Towarzystwa: fetowaliśmy uzyskanie przez naszego Prezesa Piotra Sudę stopnia naukowego doktora nauk medycznych. Drukujemy też streszczenie pracy doktorskiej Prezesa, przedstawiona jest osoba prof. Olecha Szczepskiego, pediatry, naukowca, humanisty i patrioty.
     Dalej Jerzy Manasterski omawia objawy laryngologicznego refluksu, a Sławomir Kaczmarek przedstawia nowoczesne metody leczenia żylaków odbytu. Zbigniew Kledecki w artykule Sprawa dra Czajczyńskiego wraca do sporów lekarzy kaliskich tuż przed powstaniem Towarzystwa Lekarzy Guberni Kaliskiej, Antoni Dziatkowiak nieco żartobliwie pisze o pladze otyłości (Na wagę wchodzić pojedynczo), Mariusz Mieszczański prezentuje list swego kuzyna dra Andrzeja Mieszczańskiego, list wysłany w czasie powstania warszawskiego, a eksponowany na wystawie w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie.
     Następnie Zygmunt Kubisiak prezentuje lekarzy związanych z Kaliszem, którzy przed 50 laty otrzymali dyplom lekarski, Jerzy Nowicki opisuje swój pobyt lekarski w Libii, Józef Tylus jako pacjent szpitalny dzieli się swymi przeżyciami, a Justyna Witczak przedstawia swój staż lekarski w Anglii. Antoni Dziatkowiak, zapalony myśliwy, poluje na dziki, a jego serce ostrzega: mierz siły na zamiary.
     Dwie recenzje czasopism lekarskich poprzedzają wspomnienia o zmarłych w 2008 roku lekarzach kaliskich, byli to Romuald Aksentowicz, Hieronim Dziedzic, Stefan Przybylski, Ewa Błaszkiewicz-Staszek, troje z nich było moimi asystentami.
     Kronika KTL za rok 2008, spis aktualnych władz KTL, lista imienna członków KTL, wykaz pozycji wydawniczych KTL, regulamin zgłaszania i wreszcie noty o autorach zamykają ten numer rocznika.
     P.T. Czytelników proszę o przychylne ustosunkowanie się do treści tegorocznego numeru i zapraszam Ich do współpracy.

dr med. Zbigniew Kledecki
Redaktor Naczelny

 

Tęsknota za mitem doktora Judyma?

 << Każdy zeszyt zawiera ciekawy artykuł historyczny, przybliżający nie tylko dawne praktyki medyczne, ale także problemy społeczne i życie kaliszan w minionych epokach. >>

     Wśród periodyków naukowych, ukazujących się w Kaliszu, moją ulubioną lekturą były zawsze Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Choć wcale nie gustuję w opisach rozmaitych schorzeń ani też nawet najbardziej udanych terapii. Przeciwnie, tę część publikacji pomijam z szacunku należnym fachowcom, którym nie należy przeszkadzać w pracy. Ale to wydawnictwo przynosi zawsze także coś więcej...
     Odkąd głównym redaktorem edycji został dr Zbigniew Kledecki, każdy numer zawiera z reguły jakiś ciekawy artykuł historyczny, przybliżający nie tylko praktyki medyczne ale także problemy społeczne i życie codzienne kaliszan w minionych epokach. Pojawiają się również piękne sylwetki lekarzy - patriotów i społeczników, zasłużonych na różnych polach. Nie brakuje też osobistych wspomnień medyków, którym los zafundował może niełatwe ale za to ciekawe życie, często pisanych ze sporym literackim talentem. A gdzieś tam w podtekście kryją się odniesienia do naszych czasów i naszych problemów, w którymi nie zawsze potrafimy sobie poradzić.
     Na podobnych zasadach skonstruowany jest też najnowszy 14. numer Zeszytów Naukowych. Otwiera go obszerna informacja o obronie pracy doktorskiej Piotra Sudy, wieloletniego ordynatora oddziału dziecięcego kaliskiego szpitala, pełniącego także funkcję prezesa KTL. Dalej mamy krótkie omówienie tejże pracy, poświęconej prof. Olechowi Szczepskiemu. To kolejny wizerunek lekarza, który sprawdził się też jako żołnierz kampanii wrześniowej, a potem uczestnik bitew o Tobruk i Monte Cassino. Potrafił także łączyć praktykę lekarską z działalnością naukową i pedagogiczną, prowadząc klinikę chorób dzieci Akademii Medycznej w Poznaniu. A w swej pracy zawodowej kierował się zawsze niezłomnymi zasadami etyki lekarskiej.
     Jeszcze barwniejszą postać XIX-wiecznego kaliskiego lekarza, Franciszka Czajczyńskiego wydobywa z mroków zapomnienia dr Zbigniew Kledecki. A wsławił się ów doktor m.in. tym, że stworzył (blisko 150 lat temu!) rodzaj kasy chorych dla urzędników i ich rodzin, a także specjalne ambulatorium dla biednych, których leczył za symboliczne opłaty. Ponadto chciał założyć "stację leczniczą" na Korczaku, nawoływał do zawiązania towarzystwa lekarskiego, a swoje poglądy chętnie prezentował na łamach lokalnej prasy. Zyskał tym sobie sporą popularność wśród mieszkańców miasta, za wyjątkiem... kolegów po fachu. Na czym polegał ów środowiskowy konflikt? Czy była to zwykła zazdrość, czy może niesmak z powodu zbytniej autoreklamy? Autor publikacji cytuje tylko argumenty obu stron sporu, wnioski pozostawia czytelnikom. Ostatecznie cały konflikt rozwiązał się sam w wyniku przedwczesnej śmierci doktora Czajczyńskiego, który zmarł na gruźlicę w wieku 37 lat. Wkrótce potem jego główni adwersarze założyli w 1877 roku Towarzystwo Lekarzy Guberni Kaliskiej, którego tradycje kontynuuje KTL, dziś zaliczane do najstarszych w Polsce.
     W tym samym Zeszycie całą plejadę lekarzy, związanych z Kaliszem, którzy rozpoczęli studia tuż po II wojnie, a kończyli w pamiętnym roku 1956, przypomina kaliski laryngolog Zygmunt Kubisiak. Jak zwykle są też ciekawe wspomnienia i anegdoty, a także nekrologi tych, którzy odeszli na zawsze, jak również kronika działalności stowarzyszenia za miniony rok i pełny wykaz nazwisk ponad 340 jego członków.
     A choć redakcja tego nie deklaruje wprost, trudno nie zauważyć, że najnowsza edycja Zeszytów dość wyraźnie eksponuje prospołeczne postawy lekarskie, a może nawet próbuje wywołać na nowo dyskusję o etyce zawodowej tego środowiska.

Bożena Szal-Truszkowska

("Ziemia Kaliska" nr 32 z 7 VIII 2009)

... powrót ...