Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego
nr 13 rok 2008
... powrót ...

zeszyt2008_nr13

     Przedkładamy P.T. Czytelnikom numer 13. naszego rocznika naukowego. Otwiera go relacja z uroczystości nadania prof. dr. n. med. Romanowi Meissnerowi godności Członka Honorowego KTL. Prace naukowe kliniczne to przegląd metod diagnostyki nieinwazyjnej w niedokrwieniu mięśnia sercowego, autorami są Tomasz Wardęga i Jarosław Drożdż, dalej Janusz L. Tarchalski i Arkadiusz Tokarski omawiają resynchronizację jako jeden ze sposobów leczenia niewydolności serca, Jerzy Manasterski oraz Agnieszka Trawczyńska z Januszem L. Tarchalskim opisują zespół obturacyjnych bezdechów, Piotr Suda przedstawia trzy przypadki zespołu Stevensa-Johnsona. W części historycznej Zbigniew Kledecki opisuje dzieje Szpitala Starozakonnych w Kaliszu, ten sam autor przypomina postać Jana Zemełki w 400-letnią rocznicę jego śmierci, a Ewa Andrysiak uzupełnia informacje o lekarzach kaliskich w latach 1917-1939, wydrukowane w poprzednim numerze naszego rocznika.
     Stały od 2003 roku dział wspomnień lekarskich wypełniają teksty Iwony Januszkiewicz z Gdyni i Włodzimierza Kordylewskiego oraz Zygmunta Kubisiaka z Kalisza. Swoje przeżycia kardiochirurgiczne przedstawia Antoni Dziatkowiak, Członek Honorowy KTL. Józef Tylus recenzuje książkę Henryka Gaertnera o Albercie Schweitzerze oraz Henryki Karolewskiej o księgozbiorze KTL w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. Wspomnienia pośmiertne obejmują śp. śp. Teresę Grzankę-Andrzejak, Krzysztofa Szulca, Antoniego Mrożewskiego, Jerzego Czecha i Izabelę Kujawińską-Szychowską.
     Zeszyt zamykają: kronika KTL za rok 2007, spis władz KTL w kadencji 2007-2010, lista imienna członków KTL, wykaz pozycji wydawniczych KTL, regulamin ogłaszania prac i na końcu noty o autorach.

Mam nadzieję, że mimo feralnej liczby "13" Zeszyt ten będzie przyjęty przez P.T. Czytelników z życzliwością.
dr med. Zbigniew Kledecki
Redaktor Naczelny

(Zmieniliśmy datowanie naszego rocznika. Ukazuje się on bowiem zawsze wiosną, więc logiczne jest datowanie go zgodnie z kalendarzem. Tak więc po numerze 12/2006, ten Zeszyt ma numer 13/2008. Pozorna roczna przerwa, faktycznie zachowana jest ciągłość: co roku jeden numer Zeszytów).

... powrót ...