Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego
nr 12 rok 2006
... powrót ...

zeszyt2006_nr12

     A jednak! Po wymianie uprzejmości w rodzaju "warcholstwo" i "chamstwo, chamstwo i jeszcze raz chamstwo" Andrzej Lepper ponownie został wicepremierem i ministrem rolnictwa w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Tylko gratulować! Urocza posłanka z "kurwikami w oczach" i jej taśmy, europoseł gwałcący prostytutkę, "lwica lewicy" w areszcie z podejrzeniem wzięcia łapówki powyżej pół miliona złotych, "tu Polska, a tam ZOMO", - trzeba przyznać, że nasze elity polityczne jak mogą, tak ubarwiają naszą rzeczywistość. A naiwne wypowiedzi Macieja Giertycha, było nie było dendrologa z tytułem profesora, o smoku wawelskim jako dowodzie, że ludzie i dinozaury żyli w tym samym okresie. Teoria ewolucji jest kłamstwem - to wiceminister edukacji Mirosław Orzechowski. Skandal ośmieszający Polskę.
     Nie lepiej dzieje się w ochronie zdrowia. Stałe personalne roszady, wyjazdy tysięcy lekarzy i pielęgniarek na Zachód w poszukiwaniu lepszej pracy i płacy, nadal marne płace w kraju - to nasza polska codzienność, a w niej coraz bardziej obrzydliwa kampania antylekarska i antyinteligencka.

*      *     *

     Przedkładamy P.T. Czytelnikom już 12. numer naszego rocznika Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Numer otwiera praca doktorska Małgorzaty Spornej o wpływie cukrzycy ciążowej na zaburzenia gospodarki węglowodanowej po ciąży (gratulacje!). Jerzy Manasterski omawia technikę operacji mikrochirurgicznej zatok, Sławomir Kaczmarek przedstawia wyniki chirurgicznego leczenia owrzodzeń żylnych podudzi, a Iwona Brodnicka trudności diagnostyczne raka płuc. Stanisław Sionkowski przypomina ptasią grypę. Grażyna Borej, Jan Peruga i Janusz L. Tarchalski przedstawiają pracę poglądową o rozwarstwieniu aorty, a Katarzyna Cerecka o dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych. Józef Tylus wspomina pomyłki diagnostyczne sprzed laty, z kolei Antoni Dziatkowiak porusza aktualne problemy ochrony zdrowia, a Kazimierz Rogacki snuje rozważania o postępie w chirurgii.
     W części historycznej Zbigniew Kledecki przedstawia dzieje Szpitala św. Trójcy w Kaliszu, Roman Meissner omawia sylwetkę Zenona Laskowskiego (dotąd pominiętego w spisie członków honorowych KTL), Zbigniew Kledecki prezentuje nieznany rękopis Adama Chodyńskiego, Ewa Andrysiak przypomina kaliskich lekarzy w międzywojniu, a Zbigniew Kledecki protokoł pierwszego posiedzenia KTL w 1946 roku.
     O różnicy w wysokości zasiłków pogrzebowych z Izby Lekarskiej w międzywojniu i dziś pisze Zbigniew Kledecki. Zbigniew Pawłowski relacjonuje spotkanie w 55 lat po absolutorium na Wydziale Lekarskim AM w Poznaniu. Józef Tylus recenzuje książki Szymona Molendy, autora artykułów w kaliskim Aesculapiusie oraz Henryka Gaertnera o bonifratrze bracie Gabrielu. Swoje przeżycia lekarskie przedstawiają lekarze z Kalisza, Piły i Ostrowa Wielkopolskiego: Sławomir Junosza Gzowski, Michał Początek i Antoni Sukiennicki.
     W dziale "Wspomnienie pośmiertne" przedstawiono sylwetkę śp. dra med. Kajetana Pakowskiego z Kępna, autora tekstów do Aesculapiusa i autora poczytnych książek o tematyce lekarskiej.
     Całość zamyka kronika KTL w 2006 roku, wykaz władz KTL, spis członków KTL, wykaz pozycji wydawniczych KTL, regulamin zgłaszania prac i noty o autorach.
     Mam nadzieję, że kolejny Zeszyt, stanowiący o żywotności naszego Towarzystwa, przyjęty będzie przez P.T. Czytelników z życzliwością.

dr med. Zbigniew Kledecki
Redaktor Naczelny
"wykształciuch"

... powrót ...