Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego
nr 11 rok 2005
... powrót ...

zeszyt2005_nr11

     Miniony rok obfitował  w wiele wydarzeń natury nie tylko medycznej. Były wybory parlamentarne, wybraliśmy też nowego prezydenta, został nim Lech Kaczyński; z woli PIS-u wicemarszałkiem Sejmu został Andrzej Lepper (Boże, Ty widzisz i nie grzmisz?), laureatami nagrody Nobla w dziedzinie medycyny zostali Australijczycy Barry Marshall i Robin Warren za odkrycie roli Helicobacter pylori w chorobie wrzodowej żołądka, ale niewątpliwie wydarzeniem, które wstrząsnęło sumieniami wielu ludzi w Polsce i na świecie było odejście do domu Ojca Sługi Bożego Jana Pawła II. Poświęcamy Mu wiersz pióra J.Tylusa.
     W części naukowej odnotowujemy pracę o jakości życia po prostatektomii, autorami są lekarze szczecińscy B. Gliniewicz i A. Sikorski (członek honorowy KTL). G. Świderski z Wrocławia przedstawia działalność lazaretu wojennego w Krotoszynie  w latach 1944-1946. Z. Kledecki z Kalisza prezentuje urzędową korespondencję dotyczącą utworzenia towarzystwa lekarzy w guberni kaliskiej (1869-1877). Trzy prace dotyczą księgozbiorów lekarskich kaliskich, a autorkami są E. Grzesiak, E. Andrysiak i D. Wańka z Kalisza. Z. Kledecki z Kalisza przedstawia historię najstarszego szpitala kaliskiego św. Ducha (przed 1282 do 1804). Sylwetkę dra M.Moczyńskiego, zapomnianego dyrektora szpitala ostrowskiego, przypomina Z. Dykcik z Ostrowa Wielkopolskiego. O lekarzu, który został papieżem - to Jan XXI - pisze J.Jeżowski z Kalisza.
     W nowo wprowadzonym dziale pod nieco przewrotnym tytułem Mój pierwszy raz... (lekarski) swoje wspomnienia przedstawia 9 lekarzy z Bielska-Białej, Kalisza, Koszalina, Ostrowca Świętokrzyskiego, Piły i Wałcza.
     W dziale Varia wiersz Wiatr od morza napisany przez J.Tylusa w gorącym 1980 roku, a przedstawiony obecnie na 25-lecie Solidarności. Z. Kledecki przypomina nam ostatnie zebranie walne KTL w marcu 1939 roku, pokazujemy pierwszy wykonany w Kaliszu elektrokardiogram, był to rok 1938. J. Tylus omawia książkę G. Świderskiego Światło na drodze.
     W 2005 roku zmarło aż 7 lekarzy: A.Leśny, W.Jasiński, B.Szóstak, S.Lizakowski, J.Popiel, Z.Piechocka i B.Ceglarek-Trębska. Przedstawiamy Ich sylwetki.
     Całość zamyka kronika KTL w 2005 roku, wykaz władz KTL, spis członków KTL, wykaz pozycji wydawniczych KTL, regulamin zgłaszania prac i noty o autorach.
     Mam nadzieję, że kolejny Zeszyt naszego Towarzystwa będzie przyjęty przez P.T. Czytelników z życzliwością.

dr med. Zbigniew Kledecki
Redaktor Naczelny

... powrót ...