Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego
nr 10 rok 2004
... powrót ...

zeszyt2004_nr10

     W tym numerze Iwona Brodnicka opisuje przypadki zatorowości płucnej u pacjentów Szpitala Chorób Płuc w Wolicy, Paweł Nowicki omawia zespół kanału nadgarstka, Jolanta Wysocka przedstawia przemiany w diagnostyce laboratoryjnej, nieżyjący Józef Makowiec i Lesław Szychowski opisują przebieg gruźlicy płuc u poety Adama Asnyka. Ewa Andrysiak przypomina teksty z "Ilustrowanego Kuriera Kaliskiego" (1926-1927) dotyczące ochrony zdrowia, Zbigniew Kledecki przybliża postać Ludwika Perzyny, zakonnika i lekarze (1742-1812), Jerzy Durkalec prezentuje lekarzy-pisarzy literatury światowej, Zbigniew Kledecki pokazuje tablice pamiątkowe KTL, ten sam autor przedstawia streszczenie prac doktorskich członków KTL.
     Józef Tylus pisze o znalezieniu na terenie Wojewódzkiego Szpitala Matki i Dziecka im. Przemysła II w Kaliszu aktu erekcyjnego tego szpitala z 15.10.1936 r. Dalej zestawienie imienne lekarzy w Kaliszu na 1 stycznia 1939 r. Stanisław Schönwalder opisuje swoje przeżycia lekarskie. Wspomnienia pośmiertne dotyczą śp.śp. Marka Matyśkiewicza, Lesława Szychowskiego, Anny Kordylewskiej-Gąsiorowskiej, Janusza Karola Krystalskiego, Leszka Wójcickiego, Sławomira Czyszka i Bronisława Kołodziejczaka.
     Zeszyt zamyka kronika Towarzystwa - rok 2004, spis władz KTL, lista imienna członków KTL, wykaz pozycji wydawniczych KTL, regulamin ogłaszania prac, wreszcie noty o autorach.

dr med. Zbigniew Kledecki
(Redaktor)

... powrót ...