Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego
nr 8 rok 2002
... powrót ...

zeszyt2002_nr08

     Oto numer 8. naszego rocznika "Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego". Zawiera on prace naukowe i teksty członków naszego Towarzystwa oraz prace zamówione przez Redakcję. Z powodów finansowych przestał ukazywać się kwartalnik "Aesculapius" rejestrujący to, co się działo w środowisku lekarskim Ziemi Kaliskiej. Ten brak uzupełniamy nowym działem "Kronika", w którym będziemy odnotowywać lekarskie fakty kronikarskie. W tym numerze - od stycznia 2002 roku.
Ten najnowszy numer "Zeszytów Naukowych Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego" ukazał się dzięki pomocy finansowej sponsorów, których wymieniamy powyżej.
Mamy nadzieję, że kolejny numer naszego rocznika będzie przez P.T. Czytelników przyjęty przychylnie.

Redaktor Naczelny
dr med. Zbigniew Kledecki
Lekarze na manowcach

Widocznie medycyna nie straciła jeszcze szansy samouleczenia, jeśli czołowe pismo kaliskiego środowiska lekarskiego przedrukowuje jako swój artykuł wstępny taki tekst, jak "Lekarz na manowcach, czyli o medycynie gorzkich refleksji kilka" dra Marka Chlebowskiego. Choć nie jestem lekarzem, zadumałem się nad tym głęboko. Obawiam się tylko, że ci, do których tekst ten jest adresowany przede wszystkim, jedynie wzruszą nad nim ramionami, albo - w najlepszym razie - będą parskać z irytacji. A niech parskają, może o to właśnie chodzi.

... środków zwanych lekami, trzyma się mocno siłą pieniędzy. Pieniędzy setek gigantycznych koncernów farmaceutycznych, które zmiana paradygmatu doprowadziła do bankructwa, a które wprzęgły do swego kieratu mniej i bardziej wpływowych luminarzy świata medycznego poprzez jednokierunkową propagandę zwaną informacją medyczną oraz system behawioralnych wzmocnień dla wiernych propagatorów (w postaci gadżetów czy sponsorowanych przez firmy farmaceutyczne wyjazdów do egzotycznych krajów w celach pseudonaukowych). Mimo tzw. postępu medycyny, rośnie liczba chorych na przewlekłe schorzenia o podłożu metabolicznym, a średni czas trwania życia ludzkiego wydłużył się niewiele (na statystykę rzutuje tu przede wszystkim czynnik umieralności niemowląt). Lekarze i naukowcy zajmują się przebiegiem procesów cząstkowych, których nie potrafią zintegrować w holistyczną wizję człowieka. W taki sam sposób leczy się pacjentów. Nie dziwmy się zatem - kończy swój wywód Chlebowski - że coraz częściej chorzy szukają pomocy gdzie indziej, poza gabinetami opatrzonymi certyfikatami i naukowymi tytułami. Potrzeba wiary i uporu, aby - jeśli w porę się przebudzimy - nie sprawdziły się wobec nas słowa Ortegi y Gasseta: pewnych owadów nie da się wydobyć z otworu, w którym żyją, nie sposób otworzyć im choćby na chwilę oczu i zmusić do porównania własnej skrzywionej wizji świata z bardziej subtelnymi i ostrymi sposobami widzenia otaczającej ich rzeczywistości.

     Warto dodać, że dr Chlebowski chyba nie pisał tych słów z myślą o publikacji w prasie. Jest to referat wygłoszony na zebraniu naukowym Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 7 grudnia 2001 roku. Pogratulować cywilnej odwagi autorowi, a tolerancji i otwartości - redaktorowi naczelnemu "Zeszytów Naukowych KTL", dr Zbigniewowi Kledeckiemu, który ten tekst opublikował.
     Najnowszy numer "Zeszytów..." zawiera rzecz jasna cały szereg interesujących tekstów, większości dotyczących historii kaliskiego środowiska lekarskiego i medycyny w południowo-wschodniej Wielkopolsce. Warto wymienić tu opracowanie Piotra i Szymona Molendów pt. "Społeczne role lekarzy w południowej Wielkopolsce w latach 1830-1875", "Lecznictwo na łamach ABC Kaliskiego w latach 1927-1933" Ewy Andrysiak, "Groby lekarzy na zabytkowych cmentarzach przy Rogatce w Kaliszu" Stanisława Małyszki (uzupełnione dokumentacją zdjęciową i mapką cmentarza), czy "Szkic monograficzny szpitalnictwa w Ostrowie Wielkopolskim do roku 1966" Zenona Dykcika. Dużą część numeru zajmują relacje z obchodów 125-lecia Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Redakcja zaraz na wstępie informuje czytelników, że ze względów finansowych przestał ukazywać się kwartalnik "Aesculapius", będący dotychczas głównym źródłem kronikarskich informacji o kaliskim środowisku lekarskim. Jego funkcję przejmują właśnie "Zeszyty Naukowe KTL", w których pojawił się dział "Kronika".

Robert Kordes
Przedruk "Kalisia Nowa" nr 3 z III 2003

... powrót ...