Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego
nr 7 rok 2001
... powrót ...

zeszyt2001_nr07

     Oddajemy do rąk P.T. Czytelników numer 7. naszego rocznika. Powróciliśmy w nim do pierwotnej nazwy: "Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego" (w 1974 roku z nakazu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk czyli tzw. cenzury musieliśmy zmienić tytuł na "Zeszyt..."). Zamieszczone w nim są prace naukowe członków Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz prace zamówione przez Redakcję. Prace naszych członków były oceniane przez konsultantów naukowych, których nazwiska wymieniamy na stronie redakcyjnej. W tym numerze włączyliśmy wspomnienia pośmiertne o zmarłych członkach naszego Towarzystwa w ciągu bieżącego roku.
Mamy nadzieję, że numer 7. "Zeszytów Naukowych Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego" zostanie przez P.T. Czytelników przyjęty przychylnie
Redaktor
dr med. Zbigniew Kledecki

     Wydawnictwa, redagowane przez dr med. Zbigniewa Kledeckiego, zdumiewają zawsze bardzo starannym doborem tematów i ich logicznym układem, czytelną metodologią i dobrą podbudową naukową, sumiennym opracowaniem stylistycznym, gramatycznym, językowym itd. Słowem jest w nich co poczytać. I nic w tej lekturze nie przeszkadza. Stara dobra szkoła! (Szkoda, że kompletnie już nieznana wielu domorosłym "redaktorom".) Taki jest "Aesculapius" (Serwis informacyjny lekarzy b. województwa kaliskiego). Takie są Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, których 7 numer ukazał się w tych dniach.
     Najnowszy Zeszyt KTL zawiera sporo rozpraw medycznych, opartych na własnych doświadczeniach autorów, zarówno miejscowych jak i działających w innych ośrodkach. Z pewnością warto zauważyć tu obecność prof. Andrzeja Sikorskiego - rodem kaliszanina, wychowanka liceum Adama Asnyka - który dziś kieruje Katedrą i Kliniką Urologii Akademii Medycznej w Szczecinie. Dwie publikacje na temat raka gruczołu krokowego i raka nerki na pewno zainteresują fachowców. Natomiast rozprawę prof. Czesława Zychowicza z Olsztyna na temat prewencji chorób alergicznych u dzieci winni poznać nie tylko lekarze ale przede wszystkim rodzice, których dzieci cierpią na to schorzenie. Ośrodek poznański reprezentuje publikacja poświęcona wybranym problemom rehabilitacji, pióra dr med. Sławomiry Borowicz Bieńkowwskiej z Akademii Wychowania Fizycznego.
     Z kaliskiego środowiska lekarskiego Iwona Podgórska omawia problem guzów wielokrotnych na przykładzie pacjentów leczonych w Wolicy, Mariola Kruczkowska-Sarna analizuje szczególny przypadek ciąży "w rogu szczątkowym macicy", a Marek i Katarzyna Chlebowscy eksponują rolę współpracy z rodziną w leczeniu i rehabilitacji chorych na schizofrenię. Zupełnie nowe perspektywy myślowe otwiera rozprawa Jacka Głażewskiego ze Zbierska, który opierając się m.in. na własnych doświadczeniach w leczeniu laserami małej mocy, wykłada całą teorię tzw. medycyny kwantowej.
     Dział historyczny, interesujący także dla badaczy dziejów regionu, reprezentują tym razem dwie prace: dr med. Jerzego Durkalca "25 Kaliska Dywizja Piechoty i jej lekarze podczas działań wojennych we wrześniu 1939 roku" oraz dr med. Zbigniewa Kledeckiego "Szpital żydowski w getcie kaliskim (XI 1939 - IX 1941)". Szczególnie cenne wydaje się to ostatnie opracowanie, oparte na rzetelnych archiwaliach, wzbogacone sylwetkami kaliskich lekarzy żydowskich, a także rysunkami i mapkami przybliżające nam praktycznie nieznany, a wielce dramatyczny epizod z czasów II wojny. Można spodziewać się, że podobnych publikacji będzie na łamach "Zeszytów KTL" czy "Aesculapiusa" więcej, ponieważ - jak wynika z publikacji Grzegorza Walisia z Archiwum Państwowego w Kaliszu - materiałów dotyczących ochrony zdrowia jest w zasobach kaliskiego archiwum znacznie więcej.
Najnowszy Zeszyt KTL zamykają wspomnienia i pożegnania lekarzy, którzy odeszli na zawsze. To też ładny zwyczaj, pielęgnowany w środowisku lekarskim
(bs)
Przedruk z "Ziemi Kaliskiej" nr 13 z 2002 r.

... powrót ...