Zeszyt Naukowy Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego
nr 3 rok 1984
... powrót ...

zeszyt1984_nr03

     Trzeci Zeszyt Naukowy z 1984 r. zawiera referaty wygłoszone na sympozjum naukowym w Kaliszu w 1982 r. z okazji 700-lecia szpitalnictwa kaliskiego. W 1282 r. książę wielkopolski Przemysł II nadał istniejącemu już szpitalowi św. Ducha w Kaliszu specjalne przywileje, potwierdzając je w roku następnym. Te 2 przywileje książęce z 1282 i 1283 r. przedstawia Zbigniew Kledecki. Stanisław Szponder (Kalisz) prezentuje 13 myśli o pokoju.
     Ryszard Jachowicz (Warszawa) opisuje warunki pobytu chorych w dawnych polskich szpitalach, a Zofia Podgórska-Klawe (Warszawa) ewolucję szpitali w chrześcijańskiej Europie. Józef Makowiec (Kalisz) omawia dorobek naukowy lekarzy kaliskich w siedmiu wiekach szpitalnictwa kaliskiego, Tadeusz Heimrath (Wrocław) - studia uniwersyteckie Ludwika Neugebauera (1821-1890) w świetle dokumentów, Irena Kwaśniewska (Warszawa) pisze o wielkich synach Ziemi Kaliskiej Henryku Dobrzyckim (1843-1914) i Emilianie Peszke (1845-1916), lekarzach i społecznikach, Halina Dusińska (Warszawa) przedstawia szeroko biogram prof. dra med. Aleksandra Januszkiewicza (1872-1955), a Jacek A. Rudnicki (Szczecin) - prof. dra med. Edwarda Dreschera (1912-1977). Jerzy Ciesielski (Kraków) omawia udział lekarzy Wielkopolski Południowej w "Wiośnie Ludów" (1848), Andrzej Skrobacki (Olsztyn) przedstawia projekt założenia Muzeum Historii Medycyny w dawniejszym szpitalu św. Ducha we Fromborku, w końcu Jolanta Sadowska (Łódź) przybliża lecznictwo fabryczne na przełomie XIX i XX wieku.
     Wszystkie prace dotyczą historii medycyny i są cennym wkładem w tej dziedzinie. Sympozjum naukowe, którego referaty tu przedstawiono, zorganizowało Kaliskie Towarzystwo Lekarskie.

dr med. Zbigniew Kledecki

... powrót ...