Zeszyt Naukowy Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego
nr 2 rok 1974
... powrót ...

zeszyt1974_nr02

     Drugi Zeszyt Naukowy ukazał się dwa lata po numerze pierwszym. Zmieniono tytuł z "Zeszyty Naukowe" na "Zeszyt Naukowy". Spowodowała to ingerencja Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (czyli cenzury), który nie zgodził się na numerację kolejnych Zeszytów i nakazał zmianę tytułu.
     W Zeszycie wydrukowano 26 prac autorów kaliskich i pozakaliskich: 21 prac klinicznych i 5 prac z historii medycyny kaliskiej. Wszystkie prace opiniowali konsultanci naukowi, było ich dwunastu. Każda praca zawierała streszczenia w języku rosyjskim i angielskim. Zeszyt zamyka kronika KTL 1972-1973 oraz wspomnienia pośmiertne o drze med. univ. Karolu Piotrowskim (1892-1974) i drze med. univ. Piotrze Szychowskim (1900-1963).

dr med. Zbigniew Kledecki

... powrót ...