Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego
nr 1 rok 1972
... powrót ...

zeszyt1972_nr01

     Ukazanie się czasopisma periodycznego pt. "Zeszyt Naukowy Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego" (Zesz. Nauk. KTL, 1972, t. I nr 1) stanowi wyraz dużej prężności i ambicji regionalnego zespołu lekarzy. Redakcja czasopisma mieści się w Szpitalu Miejskim im. Przemysława II w Kaliszu. Redaktorem naczelnym jest dr med. Zbigniew Kledecki. Szata graficzna zeszytu godnie reprezentuje tradycje KTL założonego 7 czerwca 1877 r.
     W treści numeru znajdujemy między innymi szkic historyczny Józefa Makowca o założycielach Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, szkic kliniczny Jadwigi Brzęczkowskiej o plamistości kości, prace Włodzimierza Ganszera o porcelanowym pęcherzyku żółciowym, o odległych wynikach choledochoduodenostomii, wspólnie z Kisielińskim o trudnościach rozpoznawczych zamkniętych urazów śledziony, z Podhalańskim o cholesterolazji pęcherzyka żółciowego. Andrzej Jakubek publikuje swoje spostrzeżenia z oddziału ginekologicznego o wykrywaniu rzęsistka. Zbigniew Kledecki, Mariusz Mieszczański i Zbigniew Uszycki przedstawiają materiał dotyczący124 chorych leczonych ajmaliną z powodu różnego typu zaburzeń rytmu serca. Zespół lekarzy oddziału chorób wewnętrznych szpitala miejskiego w Kaliszu (ordynator Dr med. Zbigniew Kledecki) omawia własne doświadczenia w intensywnym nadzorze kardiologicznym, zapoczątkowanym już w 1970 r., obejmujące obserwacje 462 chorych. Ankietowe badania życia i uświadomienia seksualnego w opinii młodzieży studenckiej referuje Hipolit Raubo, Kazimierz Rogacki publikuje błędy w postępowaniu z chorym podejrzanym o zapalenie wyrostka robaczkowego, szkic kazuistyczny o kamieniu żółciowym jako przyczynie osterj niedrożnoci jelit oraz złożone powikłania związane z przetrwałym przewodem pępkowo-jelitowym. Zbigniew Uszycki i Zbigniew Kledecki omawiają ostrą niewydolność lewokomorową w zawale serca u 61 chorych. Stanisław Wałczyński przedstawia wczesne leczenie usprawniające kolana po usunięciu łękotki. Wiesława Wysokińska z Włodzimierzem Ganszerem referuje badania żółci operacyjnej z punktu widzenia bakteriologicznego i epidemiologicznego. Numer zamyka kronika KTL w kadencji 1970/71 (J. Makowiec). Przerywnikami między pracami są myśli Ludwika Perzyny z jego książki "L e k a r z d l a w ł o ś c i a n"' wydanej w Kaliszu w 1793 r.
     Pojawienie się nowego czasopisma periodycznego w Kaliszu jest dowodem, że praca naukowo-badawcza może rozwijać się w szpitalach terenowych, a poziom tej pracy jest nie mniejszy niż w klinikach akademickich i instytucjach naukowych. Wydaje się, że nie instytucje budują naukę, a ludzie.

Dr med. Tadeusz Zakrzewski
Przedruk z Wiad. Lek., 1973, XXVI, 16.

... powrót ...