13 lutego 2010 r.
odbyło się

UROCZYSTE ZEBRANIE NAUKOWE

z okazji

60-lecia pracy zawodowej
dra med. Zbigniewa Kledeckiego
Honorowego Prezesa KTL


z_kledecki

dr med. Zbigniew Kledecki
w swoim gabinecie
(2010)
 


Reportaż z uroczystego zebrania naukowego
w dniu 13 lutego 2010 r.