Pierwsi powojenni
"pięćdziesięciolatkowie"

   W tym roku upływa 50 lat od ukończenia studiów medycznych przez pierwsze powojenne roczniki. Absolwenci tych roczników rozpoczynali studia na uniwersytetach, a kończyli w samodzielnych akademiach medycznych.
   Zarząd Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego postanowił uczcić te tak ważne rocznice, których nie wszyscy dożywają. Powyższe uroczystości odbywały się według następującej formuły. Były one włączone w program posiedzeń naukowo-szkoleniowych KTL, których uroczystym punktem było przedstawienie życiorysu jubilatów, wręczenie przez prezesa Towarzystwa pamiątkowego medalu Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, odczytanie przez przedstawiciela Urzędu Miasta w imieniu Prezydenta Miasta listu pochwalnego oraz odczytanie fraszkowej "wizytówki" danego jubilata. Po czym następowało składanie gratulacji i życzeń przez indywidualne osoby czy delegacje, z wręczeniem kwiatów i innych upominków. Po części uroczystej realizowany był program naukowo-szkoleniowy, a po zakończeniu posiedzenia Zarząd KTL zapraszał jubilatów z najbliższymi rodzinami na obiad do restauracji.
   Na wrześniowym posiedzeniu uhonorowano trzech lekarzy: Sławomira Junoszę Gzowskiego, Stanisława Schonwaldera i Tadeusza Wichlińskiego. Natomiast na posiedzeniu październikowym dwie dentystki: Janinę Junoszę Gzowską i Zofię Piechocką.

  

Janina Junosza Gzowska
    

Zofia Piechocka
    

Sławomir Junosza Gzowski
     

Stanisław Schonwalder
    

Tadeusz Wichliński

   Wprawdzie jest to zbyt mała liczba, aby wyciągać jakieś wnioski statystyczne, ale ujawniła się tu cecha charakterystyczna dla powojennych roczników, mianowicie znaczna rozpiętość wieku jubilatów spowodowana tym, że jedni mieli szczęście w czasie okupacji zdobyć średnie wykształcenie na tajnych kompletach, a inni nie mieli tej okazji. Byli też tacy jak lek. Schonwalder, którzy studiowali medycynę za granicą i w kraju.
   Różne są też drogi jubilatów do specjalizacji i różne osiągnięcia zawodowe, gdyż obowiązywały wtedy nakazy pracy i wojsko. Zróżnicowane są również zasługi w działalności społecznej, a także, w zainteresowaniach pozazawodowych, czego przykładem jest lek. stom. Gzowska ze swoimi osiągnięciami w poezji.
   Wprowadzone przez KTL uroczyste rocznice "pięćdzisięciolatków" są dla nich wzruszające i pokrzepiające, a przez miłą atmosferę i odświeżenie wspomnień wpływają na więź uczuciową naszego środowiska łagodząc napięcia w ciężkich obecnie czasach.