Profesor Andrzej Sikorski
członkiem honorowym KTL
  
Professor Andrzej Sikorski
an honourable member of the KPS

     Uroczyste zebranie Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 22 listopada 2003 roku. Po powitaniu gości przez wiceprezes KTL lek. Annę Świąder-Nogalę, prezes KTL dr med. Zbigniew Kledecki wygłosił laudację dostojnego Gościa Profesora dra hab. med. Andrzeja Sikorskiego, którą w całości cytuję:
     < Wielce Szanowny Panie Profesorze,
     Szanowni Pleno Titulo Goście,
     Przypadł mi zaszczyt przedstawienia sylwetki naszego dzisiejszego Gościa Pana Profesora dra hab. med. Andrzeja Sikorskiego ze Szczecina. Pan Profesor - jak przystało na rodowitego kaliszanina, bo tu urodził się 11 maja 1945 roku - przez całe swe życie był z Kaliszem związany. Tu pobierał nauki, jest Asnykowcem z lat 1959-1963. Studia medyczne na Wydziale Lekarskim WAM w Łodzi od 1963 roku, dyplom lekarski 13 maja 1969 roku. Dwuletni staż podyplomowy w szpitalu klinicznym WAM w Łodzi. Pierwsza samodzielna praca na stanowisku starszego lekarza pułku w latach 1971-1972, potem praca w WAM od asystenta do adiunkta (1972-1982), habilitacja w 1983 r., a tytuł profesora w 1997 r. Doskonalił swe umiejętności w Bremie, Monachium, Paryżu oraz w Nowym Jorku. Obecnie jest kierownikiem Katedry i Kliniki Urologicznej PAM w Szczecinie - co zresztą odczuł niejeden pacjent urologiczny z Kalisza, bo Profesor nigdy kaliszanom nie odmawia pomocy.
     Opublikował ponad 200 prac naukowych, w tym 40 w czasopismach zagranicznych, a także 2 prace w naszym roczniku "Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego" (nr 7. z 2001 r.). Napisał rozdziały w 6 podręcznikach urologii. Nie ominęły go więc nagrody: w 1997 nagroda zespołowa MZiOS, nagroda rektora WAM i PAM za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej. Nominowany na szczecinianina 1993 roku w plebiscycie prasowym.
     Trudno nawet wyliczyć prawidłowo stanowiska i gremia, w których pracuje. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, Międzynarodowego Towarzystwa Urologicznego. Udziela się w komitetach redakcyjnych "Urologii polskiej", "Videochirurgii", "Urology". Jest członkiem Międzynarodowego Ośrodka Genetyki Nowotworów, delegatem krajowym do Europejskiej Rady Urologów, jest też delegatem krajowym do Societé International d'Urologie, jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Urologicznego i prezesem Sekcji Endourologii Polskiego Towarzystwa Urologicznego.
     Aby nie popaść w kompleksy dopowiem, że jest także członkiem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego od 2001 roku. Utrzymywał z nami kontakty naukowe: w grudniu 1993 r. wygłosił referat o "minimalnie inwazyjnych metodach leczenia kamicy moczowej" ilustrując go własnym filmem, w kwietniu 1999 r. referat pt. "impotencja i zaburzenia erekcji - mity i rzeczywistość" a w grudniu 2002 r. mówił o "postępach w diagnostyce i leczeniu nietrzymania moczu u kobiet". O publikacji prac naukowych w naszym roczniku już mówiłem. Profesor brał udział w drugim dniu uroczystości jubileuszowych z okazji 125-lecia naszego Towarzystwa w czerwcu 2002 roku.
     Wielce Szanowny Panie Profesorze! Mam zaszczyt powiadomić Pana i uczestników tego szczególnego posiedzenia, że IV Zjazd Delegatów naszego Towarzystwa 25 stycznia tego roku - nadał Panu Godność Członka Honorowego Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Jest Pan, Panie Profesorze, w 126-letniej historii Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 41. członkiem honorowym, a czwartym - żyjącym. Wśród Pańskich poprzedników są takie tuzy medycyny polskiej jak - pozwolę sobie wymienić kilka nazwisk - Władysław Biegański, Tytus Chałubiński, Witold Orłowski, Mściwój Semerau-Siemianowski, Adam Wrzosek i wielu innych, a wśród żyjących - Antoni Dziatkowiak, kardiochirurg z Krakowa i Andrzej Nowak, gastroenterolog z Katowic.
     Niech Pan przyjmie od nas widomy znak tego honorowego członkostwa oraz medal 100-lecia Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego wraz z życzeniami dalszej pracy lekarskiej i wielu sukcesów w tej pracy. Ad multos annos! >
     Wręczenia dyplomu w postaci grawertonu oraz medalu 100-lecia Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego dokonali prezes i wiceprezes KTL.
     Potem nastąpiło składanie gratulacji i życzeń oraz kwiatów przez pojedyncze osoby i delegacje.
     Szczególnie miłym dla Profesora - Asnykowca i całego "klanu Asnykowców" były wypowiedziane słowa przez przewodzącego delegacji Asnykowców prezesa Stowarzyszenia p. Adama Borowiaka, aktualnego dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu, które cytuję:
     < Szanowny Panie Profesorze i Drogi Kolego od "Asnyka"!
Z radością przyjęliśmy wiadomość o przyznaniu naszemu Koledze zaszczytnej godności honorowego członka Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego.
     Dumni jesteśmy, że zarówno wśród założycieli, jak i współtwórców imponującego dorobku Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, jest wielu wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka. Dzisiaj do tego grona dołączył kolejny absolwent szkoły z ulicy Grodzkiej.
     Z utrwalającej tę piękną tradycję okazji wraz z powinszowaniami przyjmij Profesorze Andrzeju wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia oraz serdeczne życzenia kolejnych naukowych sukcesów. Niechaj stanowią one świadectwo, że z kaliskiego asnykowskiego kręgu wywodzą się tacy jak Ty wspaniali ludzie, spełniający się według słów naszego patrona - "w poświęceniu wielkim czynie". >
     Po tych słowach delegacja wręczyła Profesorowi wraz z kwiatami beczułkę piwa, uzyskując pożądany efekt, bo ta beczułka piwa wywołała beczkę śmiechu.
     Tym miłym akcentem zakończyła się oficjalna część uroczystości, w której brało udział około 50 lekarzy, kilku gości spoza środowiska lekarskiego i prasa.
     W części naukowej profesor Andrzej Sikorski omówił "problemy urologiczne dojrzałych mężczyzn" w doskonałym referacie ilustrowanym ciekawym fimem, zbierając kaskadę oklasków.
     Po zakończeniu zebrania prezes KTL dr med. Zbigniew Kledecki zaprosił wszystkich uczestników na lunch.

dr med. Józef Tylus
(Kalisz)

  

Prezudium zebrania:
wiceprezes lek.
Anna Świąder-Nogala
i prezes dr med.
Zbigniew Kledecki.
    

Prof. Andrzej Sikorski
odbiera z rąk wiceprezes
Anny Świąder-Nogalowej
dyplom członka
honorowego KTL
i gratulacje.
  

Prof. Andrzej Sikorski,
członek honorowy KTL.
    

Wykład prof.
Andrzeja Sikorskiego.