50-lecie pracy zawodowej (rok 1999)
oraz wręczenie dyplomu Członkostwa Honorowego
Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego

Zbigniew Kledecki
dr med. Zbigniew Kledecki

Życiorys Jubilata

Nasz Jubilat urodził się w Poznaniu przed 78 laty, w 1921 roku. Tamże do wybuchu wojny ukończył I klasę Liceum Przyrodniczego. We wrześniu 1939r. brał udział jako ochotnik w obronie Warszawy w 1 Pułku Piechoty Obrony Pragi. Uciekł z niewoli niemieckiej podczas transportu kolejowego. W lutym 1940 r. został wraz z rodzicami wysiedlony z Poznania do Generalnego Gubernatorstwa. Tam w 1942r. został aresztowany w czasie łapanki ulicznej i pracował jako przymusowy robotnik w III Rzeszy. W marcu 1945r. powrócił do Poznania, zaraz został wcielony do wojska, służył w 16 Dnowsko-Łużyckiej Brygadzie Pancernej jako czołgista. Po wojnie, jeszcze w wojsku, zdał maturę w Szczecinie. Studia lekarskie odbył na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego (późniejsza Akademia Medyczna) w latach 1946-1952. Od III roku studiów, czyli od 1949r. był młodszym asystentem w Klinice Chorób Wewnętrznych prof. Roguskiego w Poznaniu. Zaraz po studiach ponownie wcielony do wojska, pracował jako starszy asystent w 107 Szpitalu Garnizonowym w Wałczu. Jest majorem rezerwy. Po zdemobilizowaniu w 1956r. pracował jako starszy asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych w Szczecinie. Tam uzyskał II stopień specjalizacji z interny oraz obronił pracę doktorską "Fonokardiogramy płodowe", uzyskując stopień doktora medycyny. W 1963r. w wyniku konkursu objął stanowisko ordynatora oddziału wewnętrznego Szpitala Miejskiego w Kaliszu, przemianowanego później na oddział kardiologiczny. Tytuł specjalisty kardiologa uzyskał w 1978r. W 1989r. przeszedł na emeryturę. Wyszkolił kilkunastu specjalistów internistów i jednego kardiologa. W latach 1982-1984 był członkiem Komisji Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej, a w latach 1987-1992 Komisji Nauk Medycznych PAN (Polskiej Akademii Nauk). Jest współorganizatorem Zjazdów Lekarzy Ziemi Kaliskiej w latach 1966 i 1968. Zjazdy te miały zasięg ogólnokrajowy. Jest pomysłodawcą i redaktorem naczelnym "Zeszytów Naukowych Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego", które obecnie ukazują się co roku. Redaguje także serwis informacyjny "Aesculapius" dla lekarzy b.województwa kaliskiego, finansowany przez Wielkopolską Izbę Lekarską. Od 1974 r. jest prezesem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, zawsze wybierany w tajnych wyborach. Jego inicjatywie i zaradności Towarzystwo zawdzięcza swój rozkwit. Zebrania naukowe odbywają się regularnie, co miesiąc od 1 do 4 zebrań. Na zebraniach referentami są znani w kraju wykładowcy, wielu z nich przyjeżdża do Kalisza, bo zna osobiście naszego prezesa. Był inicjatorem oddzielenia się od Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (Kalisz był oddziałem wojewódzkim PTL). Na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów PTL z woj. kaliskiego w 1990 r. podjęto uchwałę o wystąpieniu z PTL. Zarejestrowano nasze Towarzystwo w sądzie i uzyskano osobowość prawną. Obecnie Towarzystwo liczy ok. 500 członków.

Z przemówienia dra med. Kazimierza Rogackiego
na zebraniu z okazji jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej
i wręczenia dyplomu członka honorowego KTL
prezesowi drowi med. Zbigniewowi Kledeckiemu
2.10.1999r.

Posiadane odznaczenia

1 Medal "Za Warszawę" 11.04.1946
2 Medal "Za Odrę, Nysę i Bałtyk" 11.04.1946
3 Odznaka Grunwaldzka 26.06.1946
4 Brązowy Krzyż Zasługi 11.10.1946
5 Medal "Zwycięstwo i Wolność" 29.05.1947
6 Odznaka Honorowa "Za Zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" 18.02.1972
7 Medal "Za udział w walkach o Berlin" 09.05.1972
8 Odznaka "Zasłużonemu - Polskie Towarzystwo Lekarskie" 10.05.1977
9 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 13.07.1977
10 Honorowy Obywatel miasta Kalisza 23.01.1981
11 Medal "Za Udział w Wojnie Obronnej 1939r." 28.04.1982
12 Odznaka "Za zasługi dla województwa kaliskiego" 01.03.1984
13 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 10.05.1989
14 Członek nadzwyczajny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 05.12.1997
15 Członek honorowy Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 22.01.1999