WŁADZE  KTL - HISTORIA

Członkowie - założyciele (1877)

Józef Cytwic (naczelny lekarz szpitala św. Trójcy).
Feliks Drecki (lekarz wolnopraktykujący)
Adam Drozdowski (młodszy ordynator szpitala św. Trójcy)
Julian Grekowicz (lekarz więzienny)
Aleksander Hindemith (p. o. lekarza powiatowego)
Juliusz Merkel (pomocnik inspektora lekarskiego i lekarz miejski)
Kazimierz Mieszczański (lekarz gimnazjalny)
Józef Rymarkiewicz (naczelny lekarz szpitala starozakonnych)
Waldemar Weiss (p.o. inspektora lekarskiego)
Walerian Wilczewski (lekarz wolnopraktykujący)
(Gaz. Lek. 1877, R. XII, T. XXIII, nr 16, s. 268-269)
(Kaliszanin 1877, 47, 188)

VI 1877 - VI 1878
Zarząd - prezes: Józef Rymarkiewicz
wiceprezes: Waldemar Weiss
sekretarz: Adam Drozdowski
skarbnik: Juliusz Merkel
bibliotekarz i zastępca sekretarza: Walerian Wilczewski
(Kaliszanin 1877, nr 47, s. 188)
(Gaz. Lek. 1877, R. XII, T. XXIII, nr 16, s. 268)
(Zesz. KTL 1972, nr 1, s. 5-8)

VI 1878 - VI 1879
Zarząd - prezes: Waldemar Weiss
wiceprezes: Kazimierz Mieszczański
sekretarz: Adam Drozdowski
skarbnik: Juliusz Merkel
bibliotekarz: Walerian Wilczewski
(Gaz. Lek. 1879, R. XIII, nr 19, s. 187)

1879 - 1880
?

1880 - 1881
Zarząd - prezes: Kazimierz Mieszczański
(Zesz. KTL 1972, nr 1, s. 8)
skarbnik: Feliks Drecki
(Gaz. Kal. 1906, nr 156, s. 2)

1882 - 1883
?

VII 1883 - VII 1884
Zarząd - prezes: Waldemar Weiss
wiceprezes: Adam Drozdowski
sekretarz: Feliks Drecki
kasjer : Juliusz Merkel
bibliotekarz: Bronisław Wojciechowski
(Gaz. Lek. 1884, R. XIX, nr 52, s. 1051)

VII 1884 - 1885
Zarząd - prezes: Waldemar Weiss
wiceprezes: Adam Drozdowski
sekretarz: Feliks Drecki
kasjer: Juliusz Merkel
bibliotekarz: Bronisław Wojciechowski
(Gaz. Lek. 1886, XXI, nr 7, s. 138)

1886 - 1888
(?)

1889 - 1890
Zarząd - prezes: Józef Rymarkiewicz
sekretarz: Edward Beatus
skarbnik: Juliusz Merkel
bibliotekarz: Bronisław Wojciechowski
(Kaliszanin 1890, nr 50, s. 1)

1890 - 1891
Zarząd - prezes: Józef Rymarkiewicz
wiceprezes: Adam Drozdowski
sekretarz: Edward Beatus
skarbnik: Juliusz Merkel
bibliotekarz: Bronisław Wojciechowski
(Kaliszanin 1890, nr 50, s. 1)

1891 - 1892
Zarząd - wiceprezes: Józef Rymarkiewicz
sekretarz: Edward Beatus
skarbnik: Juliusz Merkel
bibliotekarz: Bronisław Wojciechowski
(prezesem wybrano Włodzimierza Weissa, ale z powodu nagłej śmierci "nie zdążył objąć tej godności")
(Gaz. Lek. 1892, R. XXVII, nr 41, s. 882)
Komisja Rewizyjna - Aleksander Hindemith
(Zesz. KTL 1972, nr 1, s. 8)

1892 - 1893
Zarząd - prezes: Józef Rymarkiewicz
wiceprezes: Adam Drozdowski
sekretarz: Edward Beatus
skarbnik: Juliusz Merkel
bibliotekarz: Bronisław Wojciechowski
(Gaz. Lek. 1892, R. XXVII, nr 41, s. 883)

1893 - VI 1894
Zarząd - prezes: Józef Rymarkiewicz
wiceprezes: Adam Drozdowski
sekretarz: Edward Beatus
skarbnik: Juliusz Merkel
bibliotekarz: Bronisław Wojciechowski
(Gaz. Kal. 1893, nr 24, s. 3)

VI 1894 - 1895
Zarząd - prezes: Józef Rymarkiewicz
wiceprezes: Adam Drozdowski
sekretarz: Edward Beatus
skarbnik: Juliusz Merkel
bibliotekarz: Bronisław Wojciechowski
(Gaz. Kal. 1894, nr 49, s. 2)

1895 - 1896
Zarząd - prezes: Józef Rymarkiewicz
wiceprezes: Adam Drozdowski
sekretarz: Edward Beatus
skarbnik: Juliusz Merkel
bibliotekarz: Bronisław Wojciechowski
(Gaz. Kal. 1895, nr 50, s. 1)

1896 - 1897
Zarząd - prezes: Józef Rymarkiewicz
wiceprezes: Adam Drozdowski
sekretarz: Edward Beatus
skarbnik: Juliusz Merkel
bibliotekarz: Bronisław Wojciechowski
Komisja Rewizyjna - Fryderyk Rüdiger
Aleksander Bryndza
(Gaz. Kal. 1896, nr 50, s. 1)

1897 - 1898
Zarząd - prezes: Józef Rymarkiewicz
wiceprezes: Adam Drozdowski
sekretarz: Edward Beatus
skarbnik: Juliusz Merkel
bibliotekarz: Bronisław Wojciechowski
Komisja Rewizyjna - Fryderyk Rüdiger
Aleksander Bryndza
(Gaz. Kal. 1897, nr 49, s. 3-4)

1898 - 1899
Zarząd - prezes: Adam Drozdowski
wiceprezes: Feliks Drecki
sekretarz: Edward Beatus
skarbnik: Juliusz Merkel
bibliotekarz: Bronisław Wojciechowski
(Czas. Lek. 1899, T. I, nr 7, s. 304)

1899 - 1900
Zarząd - prezes: Adam Drozdowski
wiceprezes: Feliks Drecki
sekretarz: Gustaw Chodakowski Dołęga
skarbnik: Juliusz Merkel
bibliotekarz: Bronisław Wojciechowski
(Czas. Lek. 1899, T. I, nr 7, s. 305)
(Gaz. Kal. 1899, nr 144, s. 1)

1900 - 1901
Zarząd - prezes: Adam Drozdowski
wiceprezes: Walerian Wilczewski
sekretarz: Marcin Kasprzak
skarbnik: Juliusz Merkel
bibliotekarz: Bronisław Wojciechowski
Komisja Rewizyjna - Stanisław Piestrzyński
Jakób Beatus
(Now. Lek. 1901, R. 13, Z. 8-9, s. 560)

VI 1901 - VI 1902
Zarząd - prezes: Adam Drozdowski
wiceprezes: Walerian Wilczewski
sekretarz: Marcin Kasprzak
skarbnik: Juliusz Merkel
bibliotekarz: Bronisław Wojciechowski
Komisja Rewizyjna - Edward Beatus
Stanisław Piestrzyński
(Gaz. Kal. 1901, nr 149, s. 2)
Wiceprezesem Zarządu był przez 1 rok Anzelm Rzączyński, a sekretarzem Zarządu
przez 3 lata Józef Bieniecki, nie wiadomo jednak dokładnie w jakich latach, ale przed 1902.
(Gaz. lek. 1902, R. 10, nr 169, s. 1)

VI 1902 - 1903
Zarząd - prezes: Adam Drozdowski
wiceprezes: Walerian Wilczewski
sekretarz: Marcin Kasprzak
skarbnik: Juliusz Merkel
bibliotekarz: Stanisław Piestrzyński
Komisja Rewizyjna: Edward Beatus
Leon Wernic
(Now. Lek. 1902, R. 14, Z.8, s. 534)
(Gaz Kal. 1902, nr 167, s. 2)

1903 - 1904
Zarząd - prezes: Fryderyk Wilhelm Rűdiger
(Gaz. Kal. 1904, nr 96)
(Aesculapius 2000, nr 60, s. 15-16)

1904 - 1905
Zarząd - prezes: Adam Drozdowski
wiceprezes Walerian Wilczewski
sekretarz: Marcin Kasprzak
skarbnik: Juliusz Merkel
bibliotekarz: Edward Beatus
Komisja Rewizyjna - Edward Beatus
Feliks Drecki
(Gaz. Kal. 1904, nr 179, s. 2)

1906 - 1908
Zarząd - prezes: Adam Drozdowski
wiceprezes: Walerian Wilczewski
sekretarz: Feliks Krzymuski
skarbnik: Juliusz Merkel
bibliotekarz: Edward Beatus
(Kalendarz na szkołę rzemiosł - 1907, 1908 i 1909)

1908 - 1910
Zarząd - prezes: Adam Drozdowski
wiceprezes: Walerian Wilczewski
sekretarz: Marcin Kasprzak
skarbnik: Juliusz Merkel
bibliotekarz: Stanisław Piestrzyński
(Pam. Kniżka 1908, 1910)

1911
?

1912
Zarząd - prezes: Adam Drozdowski
wiceprezes: Walerian Wilczewski
sekretarz: Marcin Kasprzak
skarbnik: Juliusz Merkel
bibliotekarz: Stanisław Piestrzyński
(Pam. Kniżka 1912)
Komisja Rewizyjna - Stefan Rożnowski
(Kal. Lekarze 1973, s. 70)

1912 - 1913
Zarząd - prezes: Adam Drozdowski
wiceprezes: Markus Brokman
sekretarz: Feliks Krzymuski
skarbnik: Juliusz Merkel
bibliotekarz: Edward Beatus
Komisja Rewizyjna - Ludwik Mroczek
Stefan Rożnowski
(Pol. Gaz. Lek. 1928, nr 20, s. 387)

1913 - 1914
Zarząd - prezes: Adam Drozdowski
wiceprezes: Markus Brokman
sekretarz: Ludwik Mroczek
skarbnik: Feliks Krzymuski
bibliotekarz: Stefan Rożnowski
(Kalendarz Kaliski na rok 1914)
Inny skład podaje Gazeta Kaliska:
Zarząd - prezes: Adam Drozdowski
wiceprezes: Markus Brokman
sekretarz: Juliusz Merkel
skarbnik: Feliks Krzymuski
(Zarząd w tym składzie miał działać do 1916 roku)
(Gaz. Kal. 1913, nr 220, s. 2 - 3)

1914 - 1918

Przerwa w działalności KTL spowodowana I wojną światową.

VI 1918
Zarząd - prezes: Adam Drozdowski
wiceprezes: Bronisław Koszutski
sekretarz: Bolesław Cegłowski
skarbnik: Feliks Krzymuski
bibliotekarz: Stefan Rożnowski
(Pol. Gaz. Lek. 1928, nr 20, s. 388)
(Ślaski 1961, T. II, s. 335)

1923
Zarząd - sekretarz: Adolf Czajkowski *
(Gaz. Kal. 1923)
*miał być w latach 1918 - 1939 bibliotekarzem KTL (Kal. Lekarze 1973, s. 64)

1925
Zarząd - wiceprezes : Alfred Edward Dreszer
(Szarejko 1991, T. I, s. 150)

1927
Zarząd - prezes: Bronisław Koszutski
wiceprezes:Eugeniusz Piestrzyński, a po jego wyjeździe z Kalisza
Edward Beatus
pisarz: Franciszek Sulikowski
z-ca: L.Műller
skarbnik: Mieczysław Cichocki
bibliotekarz: Adolf Czajkowski
(Now. Lek. 1927, R.39, Z. 22, s. 789)
(Pol. Gaz. Lek. 1928, nr 20, s. 388)
(Ślaski
1961, T. II, s. 335)

1935
Zarząd - sekretarz: Jan Godlewski
skarbnik: Mieczysław Cichocki
Komisja Rewizyjna - Franciszek Sulikowski
Sąd Honorowy - Stefan Rożnowski
Mieczysław Trzeciak
(Medycyna 1936, nr 21)
(własnoręczny życiorys M. Trzeciaka, kopia u autora)

1936
Zarząd - członek: Jan Godlewski
członek: Marek Grabowski
Sąd Honorowy: Franciszek Sulikowski
(Medycyna 1936, nr 21)
(Kal. Lekarze 1973, s. 65)

1937
Zarząd - wiceprezes: Marek Grabowski
(Kal. Lekarze 1973, s. 65)

1938 - III 1939
Zarząd - prezes: Stanisław Radwan
sekretarz: Jan Godlewski
(Now. Lek. 1939, R. 51, Z. 1, s. 32)

III 1939 - IX 1939
Zarząd - przewodniczący: Zygmunt Mąka
członkowie : Mieczysław Cichocki
Walenty Dolny
Jan Godlewski
Julian Grunner (!) - (prawidłowo: Gruner)
Bronisław Koszutski
Karol Piotrowski
Komisja Rewizyjna - Jan Kazimierz Janowski
Kazimierz Kibler
Antoni Paczesny
Mieczysław Trzeciak
Sąd Polubowny - Karol Cywiński
Jan Kazimierz Janowski
Mieczysław Trzeciak
(Kurjer 1939, R. I, nr 18, s. 5)
Inny skład podają Nowiny Lekarskie:

III 1939 - IX 1939
Zarząd - prezes: Zygmunt Mąka
wiceprezes: Marek Grabowski
sekretarz: Jan Godlewski
bibliotekarz: Adolf Czajkowski
gospodarze: Wojciech Plewniak i Marek Trachtenberg
(Now. Lek. 1947, R. 54, Z. 10, s. 194)
Edward Dawid Rozental był przed I wojną światową skarbnikiem KTL: kiedy, jak długo - nie wiadomo.
(Kal. Lekarze 1973, s. 70)

IX 1939 - 1945
Przerwa w działalności KTL spowodowana II wojną światową.

7 II 1946
Zarząd - przewodniczący: Aleksander Januszkiewicz
z-ca przewodniczącego: Zygmunt Mąka
sekretarz: Stanisław Januszkiewicz
z-ca sekretarza i bibliotekarz: Zofia Galewska
skarbnik: Witold Borkowski
Komisja Rewizyjna - przewodniczący: Karol Piotrowski
członek: Jan Godlewski
członek: Julian Tomaszewski
(Now. Lek. 1947, R. 54, Z. 10, s. 194)

16 V 1946
Zarząd - sekretarz: Zofia Galewska (z powodu wyjazdu Stanisława Januszkiewicza)
z-ca sekretarza: Włodzimierz Ganszer
Sąd Koleżeński - członek: Bronisław Koszutski
członek: Karol Piotrowski
z-ca: Aleksander Abramski
z-ca: Janina Masłowska
(Now. Lek. 1947, R. 54, Z. 10, s. 194-195)

I 1947
Zarząd - przewodniczący: Aleksander Januszkiewicz
z-ca przewodniczącego: Zygmunt Mąka
sekretarz: Zofia Galewska
z-ca sekretarza: Jerzy Mierosławski
skarbnik: Witold Borkowski
Komisja Rewizyjna - przewodniczący: Karol Piotrowski
członek: Jan Godlewski
członek: Julian Tomaszewski
Sąd Koleżeński - przewodniczący: Bronisław Koszutski
członek: Karol Piotrowski
członek: Piotr Szychowski
z-ca: Aleksander Abramski
z-ca Janina Masłowska
(Protokół z Walnego Zebrania KTL 9.1.1947 - Archiwum KTL)
(Now. Lek. 1947, R. 54, Z. 10, s. 196)

1948
Zarząd - przewodniczący: Aleksander Januszkiewicz
z-ca przewodniczącego: Zygmunt Mąka
sekretarz: Jerzy Mierosławski
z-ca sekretarza: Stanisław Rzadkowski
skarbnik: Witold Borkowski
Komisja Rewizyjna - przewodniczący: Karol Piotrowski
członek: Jan Godlewski
członek: Julian Tomaszewski
Sąd Koleżeński - przewodniczący: Bronisław Koszutski
członek: Karol Piotrowski
członek: Piotr Szychowski
z-ca: Aleksander Abramski
z-ca: Janina Masłowska
(Now. Lek. 1948, R. 55, Z. 21/22, s. 328)

26 VI 1948
Zarząd - skarbnik: Stanisław Nowak (Witold Borkowski wyjechał na stałe do Warszawy)
(Protokół z Walnego Zebrania KTL 25. 6. 1948 - Archiwum KTL)
(Now. Lek. 1949, R. 56, Z. 13/14, s. 228)

1949
Zarząd - przewodniczący: Aleksander Januszkiewicz
z-ca przewodniczącego: Zygmunt Mąka
sekretarz: Jerzy Mierosławski
z-ca sekretarza: Stanisław Rzadkowski
skarbnik: Stanisław Nowak
Komisja Rewizyjna - przewodniczący: Karol Piotrowski
członek: Jan Godlewski
członek: Romana Modrakowska
Sąd Koleżeński - przewodniczący: Bronisław Koszutski
członek: Władysław Fisz
członek: Piotr Szychowski
z-ca : Tadeusz Pniewski
z-ca Tadeusz Śliwiński
(Protokół z Walnego Zebrania KTL 17.12. 1948 - Archiwum KTL)
(Now. Lek. 1949, R. 56, Z.13/14, s. 228)

1950 - VII 1951
Zarząd - prezes: Aleksander Januszkiewicz
wiceprezes: Zygmunt Mąka
sekretarz: Leon Bartz
z-ca sekretarza: Stanisław Rzadkowski
skarbnik: Stanisław Nowak
Komisja Rewizyjna - przewodniczący: Karol Piotrowski
członek: Jan Godlewski
członek: Romana Modrakowska
Sąd Koleżeński - przewodniczący: Bronisław Koszutski
członek: Władysław Fisz
członek: Piotr Szychowski
z-ca: Tadeusz Pniewski
z-ca Tadeusz Śliwiński
(Protokół z Walnego Zebrania KTL
15.12.1949 - Archiwum KTL)

VII 1951 - 1952
Zarząd - przewodniczący: Aleksander Januszkiewicz
z-ca przewodniczącego: Feliks Oleński
sekretarz: Leon Bartz
z-ca sekretarza i bibliotekarz: Stanisław Rzadkowski
skarbnik: Stanisław Nowak
członek: Kazimierz Kibler
Komisja Rewizyjna - przewodniczący: Bronisław Koszutski
członek: Władysław Pałys
członek: Zygmunt Simbierowicz
(Protokół z zebrania organizacyjnego kaliskiego
Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
7.7.1951- Archiwum KTL)

1952
Zarząd - sekretarz: Karol Piotrowski (po rezygnacji Leona Bartza)

1952 - 1953
Zarząd - przewodniczący: Aleksander Januszkiewicz
wiceprzewodniczący: Karol Piotrowski
sekretarz I: Bożena Pogłodzińska
sekretarz II: Paweł Błaszkiewicz
skarbnik: Stanisław Nowak
członek: Kazimierz Kibler
(Dokumentacja KTL - Archiwum KTL)

1954 - 1955
Zarząd - przewodniczący: Aleksander Januszkiewicz
wiceprzewodniczący: Karol Piotrowski
sekretarz I: Bożena Pogłodzińska
sekretarz II: Stanisław Rzadkowski
skarbnik: Stanisław Nowak
członek: Michał Sztajer
(Dokumentacja KTL - Archiwum KTL)

1956 - 1957
Zarząd - przewodniczący: Karol Piotrowski
sekretarz I: Bożena Poglodzińska
sekretarz II: Kazimierz Rogacki
skarbnik: Alfred Koszutski
(Dokumentacja KTL - Archiwum KTL)
(Rocznik Kal. 1972, T. V, s. 386)

1958 - 1959
Zarząd - przewodniczący: Karol Piotrowski
z-ca przewodniczącego: Stanisław Rzadkowski
sekretarz I: Bożena Pogłodzińska
sekretarz II: Kazimierz Rogacki
skarbnik: Alfred Koszutski
członek: Jan Godlewski
członek: Józef Makowiec
członek: Władysław Pałys
(Kopia pisma do Zarządu Głównego PTL 14.2.1958 - Archiwum KTL)

1960 - 1963
Zarząd - przewodniczący: Karol Piortowski
z-ca przewodniczącego: Stanisław Rzadkowski
sekretarz I: Bożena Pogłodzińska
sekretarz II: Kazimierz Rogacki
skarbnik: Alfred Koszutski
członek: Józef Makowiec
członek: Tadeusz Pniewski
(Dokumentacja KTL - Archiwum KTL)

1964 - 1965
Zarząd - przewodniczący: Józef Makowiec
z-ca przewodniczącego: Zbigniew Kledecki
sekretarz: Danuta Krausharowa
z-ca sekretarza: Andrzej Nowak
skarbnik: Kazimierz Rogacki
członek: Włodzimierz Ganszer
członek: Bożena Pogłodzińska
Komisja Rewizyjna - przewodniczący: Alfred Koszutski
(Protokół z zebrania Zarządu KTL 1.2.1964 - Archiwum KTL)

1966 - 1967
Zarząd - przewodniczący: Józef Makowiec
z-ca przewodniczącego: Zbigniew Kledecki
sekretarz I: Danuta Krausharowa
sekretarz II: Andrzej Nowak
skarbnik: Kazimierz Rogacki
członek: Sławomir Gzowski
członek: Bożena Pogłodzińska
Komisja Rewizyjna - przewodniczący: Alfred Koszutski
członek: Stanisław Nowak
członek: Stanisław Olczak
(Pamiętnik Konferencji Naukowej Lekarzy Ziemi Kaliskiej, Kalisz 1967)

1968 - 1969
Zarząd - przewodniczący: Józef Makowiec
wiceprzewodniczący: Zbigniew Kledecki
sekretarz I: Zbigniew Uszycki
sekretarz II: Danuta Krausharowa
skarbnik: Lesław Szychowski
członek: Wiktor Bator
członek: Andrzej Nowak
członek: Piotr Rudowicz
członek: Stanisław Wałczyński
Komisja Rewizyjna - przewodniczący: Stanisław Nowak
członek: Mariusz Mieszczański
członek: Stanisław Olczak
(Pamiętnik II Konferencji Naukowej Lekarzy
Ziemi Kaliskiej
, Kalisz, 1969)

1970 - 1971
Zarząd - przewodniczący: Józef Makowiec
wiceprzewodniczący: Zbigniew Kledecki
sekretarz I: Mariusz Mieszczański
sekretarz II: Piotr Rudowicz
skarbnik: Lesław Szychowski
członek: Mieczysław Mazurek
członek: Barbara Nadobna
członek: Kazimierz Olejniczak
członek: Stanisław Wałczyński
Komisja Rewizyjna - przewodniczący: Stanisław Nowak
członek: Stanisław Olczak
członek: Stanisław Schönwalder
(Protokół z Walnego Zebrania KTL 24.1.1970 - Archiwum KTL)
(Protokół nr 1 z zebrania Zarządu KTL 29.1.1970 - Archiwum KTL)

1972 - 1973
Zarząd - przewodniczący: Józef Makowiec
wiceprzewodniczący: Zbigniew Kledecki
sekretarz I: Mieczysław Mazurek
sekretarz: II: Zbigniew Pszczoła
skarbnik: Mariusz Mieszczański
gospodarz: Zbigniew Uszycki
członek: Danuta Krausharowa
członek: Barbara Nadobna
członek: Piotr Rudowicz
Komisja Rewizyjna - przewodniczący: Stanisław Nowak
członek: Stanisław Olczak
członek: Stanisław Schönwalder
(Protokół z zebrania Zarządu KTL 29.1.1972 - Archiwum KTL)

1974 - 1977
Zarząd - przewodniczący: Zbigniew Kledecki
wiceprzewodniczący: Józef Makowiec
wiceprzewodniczący: Marian Piechocki
sekretarz I: Hieronim Dziedzic
sekretarz II: Zbigniew Pszczoła
skarbnik: Mariusz Mieszczański
gospodarz: Danuta Krausharowa
członek: Mieczysław Mazurek
członek: Piotr Rudowicz
członek: Stanisław Szponder
członek Andrzej Węgrzyn
(Protokół nr 2 z zebrania Zarządu KTL 2.2.1974 - Archiwum KTL)
Komisja Rewizyjna - przewodniczący: Stanisław Nowak
wiceprzewodniczący: Stanisław Olczak
sekretarz: Anna Mazurkowa
członek: Zygmunt Strzyżycki
członek: Izabela Szychowska
Sąd Koleżeński - przewodniczący: Stanisław Rzadkowski
wiceprzewodniczący: Bożena Pogłodzińska
sekretarz: Barbara Ciszewska - Olczakowa
członek: Emilian Bieszczad
członek: Karol Konopacki
(Makowiec J.: Kronika KTL w latach 1974 - 1976 maszynopis w Archiwum KTL)

1978 - 1982
Zarząd - przewodniczący: Zbigniew Kledecki
wiceprzewodniczący: Marian Piechocki
wiceprzewodniczący: Stanisław Szponder
sekretarz I: Barbara Makowiec
sekretarz II: Zbigniew Pszczoła
skarbnik: Mariusz Mieszczański
gospodarz: Zbigniew Mencel
członek: Anna Czarnotowa
członek: Hieronim Dziedzic
członek: Andrzej Knast
członek: Danuta Krausharowa
członek: Zbigniew Kubisiak
członek: Mieczysław Mazurek
Komisja Rewizyjna - przewodniczący: Stanisław Nowak
wiceprzewodniczący: Stanisław Olczak
sekretarz: Władysław Olczak
członek: Sławomir Gzowski
członek: Teresa Rowicka - Leśna
Sąd Koleżeński - przewodniczący: Stanisław Rzadkowski
wiceprzewodniczący: Karol Konopacki
sekretarz: Barbara Ciszewska - Olczakowa
członek: Wiktor Bator
członek: Irena Świerk
(Protokół z zebrania Zarządu KTL 1.4.1978 - Archiwum KTL)

1983 - 1986
Zarząd - przewodniczący: Zbigniew Kledecki
wiceprzewodniczący: Sławomir Olek
wiceprzewodniczący: Kazimierz Rogacki
sekretarz I: Barbara Makowiec
sekretarz II: Zbigniew Pszczoła
skarbnik: Mariusz Mieszczański
gospodarz: Zbigniew Mencel
członek: Anna Czarnotowa
członek: Maria Grabarek
członek: Włodzimierz Janowski
członek: Andrzej Knast
członek Danuta Krausharowa
członek: Maciej Kucharczyk
członek: Sabina Liberska
członek: Jerzy Nowicki
(członkami Zarządu byli także przewodniczący Kół KTL)
(Protokół nr 1 z posiedzenia Zarządu KTL 22.1.1983 - Archiwum KTL)
Komisja Rewizyjna - przewodniczący: Stanisław Olczak
wiceprzewodniczący: Jan Garstka
sekretarz: Aleksandra Greberska
członek: Sławomir Gzowski
członek: Stefan Przybylski
(Protokół z zebrania Komisji Rewizyjnej 22.1.1983 - Archiwum KTL)
Sąd Koleżeński - przewodniczący: Tadeusz Jankowski
wiceprzewodniczący: Marian Piechocki
sekretarz: Piotr Suda
członek: Zdzisław Gawlak
członek: Alina Mąka
członek: Jerzy Mikołajczyk
czlonek: Irena Świerk
(Protokół z zebrania Sądu Koleżeńskiego 22.1.1983 - Archiwum KTL)

XII 1986 - 1990
Zarząd - przewodniczący: Zbigniew Kledecki
wiceprzewodniczący: Zygmunt Kołodziej
wiceprzewodniczący: Aleksander Leśny
sekretarz I: Barbara Makowiec
sekretarz II: Zbigniew Pszczoła
skarbnik: Mariusz Mieszczański
gospodarz: Piotr Suda
członek: Barbara Ciszewska - Olczakowa
członek: Anna Czarnotowa
członek: Aleksandra Greberska
członek: Piotr Kibler
członek: Danuta Krausharowa
członek: Sławomir Olek
członek: Anna Świąder - Nogala
członek: Aleksander Wojczak
(członkami Zarządu byli również przewodniczący kół KTL)
Komisja Rewizyjna - przewodniczący: Stanisław Olczak
wiceprzewodniczący: Aleksander Połoński
sekretarz: Irena Świerk
członek: Zdzisław Gawlak
członek: Zygmunt Kubisiak
Sąd Koleżeński - przewodniczący: Stanisław Szponder
sekretarz: Tadeusz Wichliński
członek: Włodzimierz Kordylewski
członek: Jan Lisiecki
członek: Marek Matyśkiewicz
członek: Jerzy Mikołajczyk
członek: Kazimierz Rogacki
(Protokół z Walnego Zgromadzenia KTL 20.12.1986 - Archiwum KTL)

III 1990
Zmiany w Zarządzie - skarbnik: Anna Świąder - Nogala
skarbnik: Joanna Witczak - Woldańska
członek: Mariusz Mieszczański (zrezygnował z funkcji skarbnika)
(Protokół nr 24 z zebrania Zarządu KTL 15.3.1990 - Archiwum KTL)

IX 1990 - IX 1994
Zarząd - prezes: Zbigniew Kledecki
wiceprezes: Kazimierz Rogacki
sekretarz I: Zbigniew Uszycki
sekretarz II: Marta Mieszczańska
skarbnik: Bogdan Ptak
skarbnik: Anna Świąder - Nogala
gospodarz: Piotr Suda
członek: Aleksandra Greberska
członek: Barbara Makowiec
(po śmierci sekretarza Z. Uszyckiego na stanowisko to dokooptowano Arkadiusza Tokarskiego - początek 1992)
Komisja Rewizyjna - przewodniczący: Dariusz Krystalski
wiceprzewodniczący: Irena Świerk
sekretarz: Elżbieta Cichowicz
(Protokół z Walnego Zebrania KTL 21. 9.1990 - Archiwum KTL)

IX 1994 - I 1999
Zarząd - prezes: Zbigniew Kledecki
wiceprezes: Anna Świąder - Nogala
sekretarz: Aleksandra Greberska
sekretarz: Arkadiusz Tokarski
skarbnik: Karina Maczka - Guza
skarbnik: Bogdan Ptak
gospodarz: Piotr Suda
członek: Barbara Makowiec
członek: Kazimierz Rogacki
(Protokół z II Walnego Zjazdu Delegatów KTL. 17.9.1994 - Archiwum KTL)

I 1999 - XII 2002
Zarząd - prezes: Zbigniew Kledecki
wiceprezes: Anna Świąder - Nogala
sekretarz: Teresa Radny
sekretarz: Arkadiusz Tokarski
skarbnik: Karina Maczka - Guza
skarbnik: Bogdan Ptak
gospodarz: Piotr Suda
członek: Aleksandra Greberska
członek: Bożena Kazimierczak
Komisja Rewizyjna- przewodniczący: Dariusz Krystalski
sekretarz: Irena Świerk
członek: Elżbieta Cichowicz
(Protokół z III Walnego Zjazdu Delegatów KTL 22.1.1999 - Archiwum KTL)