DOKTORAT PREZESA KTL

fot_doktorat_prezesa
 
Prezes KTL dr n. med. Piotr Suda i honorowy prezes dr med. Zbigniew Kledecki
(fotografia z zebrania).
 

Doktorat Prezesa

Chairman's Doctor of Medical Sciences degree

Na zebraniu Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 15 XI 2008 roku uroczyście obchodzono uzyskanie stopnia naukowego dra nauk medycznych przez Piotra Sudę, prezesa naszego Towarzystwa.

Laudację wygłosił honorowy prezes KTL dr med. Zbigniew Kledecki. Przedstawił on życiorys prezesa: Piotr Suda urodził się 17 III 1954 roku w Kaliszu, rodzicami są Barbara i Józef, znani lekarze kaliscy, nadal praktykujący. Szkołę podstawową, gimnazjum i liceum ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ukończył w Kaliszu, matura w 1972 roku. Studia lekarskie w Akademii Medycznej w Poznaniu, dyplom z wyróżnieniem 5 VII 1978 roku. Praca na Oddziale Chorób Dziecięcych w Wojewódzkim Szpitalu Matki i Dziecka im. Przemysła II w Kaliszu: od lekarza stażysty przez kolejne stanowiska aż do ordynatora, którym jest od 1 VI 1995 roku. Io specjalizacji w zakresie chorób dziecięcych w 1982 roku, IIo - 1986. Jest drugą kadencję członkiem Zarządu Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, a w KTL w latach 1986-2006 był gospodarzem Towarzystwa, a od 3 II 2007 roku piastuje funkcję prezesa.

W 1997 roku w Wielkopolsce ogłoszono konkurs na najprzyjaźniejszy dzieciom oddział pt. "Szpital bez łez" i Oddział Kolegi Sudy zdobył pierwsze miejsce. W 2001 roku prezes Piotr znalazł się w "Złotej Dziesiątce" konkursu "Kaliszanin Roku".

Żoną Kolegi Piotra jest Ewa, magister inżynier inżynierii środowiska, córka Joanna Suda-Janik, absolwentka Wydziału Lekarskiego AM we Wrocławiu, odbywa staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu (jest członkiem naszego Towarzystwa), druga córka Magdalena jest na III roku Wydziału Lekarskiego AM we Wrocławiu, a syn Tomasz na V roku filologii angielskiej w kaliskim oddziale Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tytuł pracy doktorskiej: Olech Szczepski (1914-1980) pediatra, naukowiec, humanista i patriota. Promotorem był prof. Marian Krawczyński, gastroenterolog z Poznania, a recenzentami prof. Maria Rybakowa, endokrynolog z Krakowa i prof. Roman Meissner, historyk medycyny z Poznania, Członek Honorowy KTL. 15 X 2008 roku Rada Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu podjęła uchwałę o uzyskaniu przez lek. Piotra Sudę stopnia naukowego: doktora nauk medycznych w zakresie medycyna.

Uzyskanie stopnia naukowego, a zwłaszcza w warunkach prowincji, jest niewątpliwie zaszczytem dla każdego lekarza. A czymże jest zaszczyt? Określa to sentencja łacińska:

Honos virtutis praemium

(Zaszczyt - nagroda cnoty)

Następnie wręczono prezesowi od Zarządu KTL kwiaty i pamiątkowy medal "700-lecia szpitalnictwa kaliskiego". Obecni na zebraniu składali gratulacje i kwiaty.

W części naukowej dr n. med. Piotr Suda przedstawił w skrócie treść swej pracy doktorskiej, poczem wywiązała się żywa dyskusja.

Uroczystość zakończyła się obiadem w restauracji NOT w Kaliszu z udziałem rodziny i bliskich znajomych Prezesa.

"I ja tam z gośćmi byłem, miód i wino piłem,
A com widział i słyszał, w księgi umieściłem"
dr med. Zbigniew Kledecki (Kalisz)