Pierwszy elektrokardiogram kaliski
First Kalisz electrocardiogram

Prezentujemy P.T. Czytelnikom pierwszy kaliski elektrokardiogram.
Wykonał go 21 X 1938 r. dr wszech nauk lekarskich Karol Marian Cywiński (1887-1940), a pacjentką była jego żona Aleksandra Cywińska.
Zapisano 3 odprowadzenia klasyczne. Opis ekgramu niezwykle szczegółowy.
Dr Cywiński, jako oficer rezerwy, dostał się do niewoli sowieckiej we wrześniu 1939 r. i został zamordowany w piwnicy gmachu NKWD w Charkowie wiosną 1940 r.

ekg