KTL - WYDARZENIA  ARCHIWUM

 


Oddział Chorób Dziecięcych i Dyrekcja
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu

Oddział Poznański
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

KALISKA DELEGATURA WIL

KALISKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE
Societas Medica Calisiensis

mają zaszczyt zaprosić na

zebranie naukowe połączone z
Jubileuszem 75-lecia
Oddziału Chorób Dziecięcych

 

Zebranie odbędzie się
w sobotę 19 maja 2012 r. o godz. 11.00
w sali konferencyjnej Kaliskiej Delegatury
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
w Kaliszu, przy ul. Poznańskiej 64

Program zebrania:

 • 11.00 - 13.00

  Dr n.med. Piotr Suda (Oddz. Chorób Dziecięcych W.Sz.Z.
  im. L. Perzyny w Kaliszu)
  Jubileusz 75-lecia Oddziału Chorób dziecięcych w Kaliszu
  - rys historyczny

  Lek.lek. Mariusz Wilimborek, Radosław Kurpik, Irena Grzeluszka,
  Joanna Matysiak, Aleksandra Nadybska, Joanna Suda-Janik
  (Oddz. Chorób Dziecięcych W.Sz.Z. im. L. Perzyny w Kaliszu)
  Rzadko występujące schorzenia wieku dziecięcego rozpoznane
  u dzieci leczonych na Oddziale Chorób Dziecięcych w Kaliszu
  - krótkie demonstracje przypadków

  Lek.lek. Agata Szymańska, Piotr Podgórny (Oddz.
  Gastroenterologii dla Dzieci W.Sz.Z. w Kaliszu)
  Celiakia wczoraj i dziś u dzieci leczonych na Oddziale
  Gastroenterologii W.Sz.Z. w Kaliszu
   

 • 13.00 - 14.00 Lunch
   

 • 14.00 - 14.30
  Zwiedzanie Oddziału Chorób Dziecięcych W.Sz.Z.
  im. L. Perzyny w Kaliszu
  (ul. Poznańska 79 - VIII kondygnacja, segment D)
   

 • 14.30 - 15.30
  Kalisz najstarsze miasto w Polsce
  - zwiedzanie Grodu Piastów na Zawodziu
  (ul. Bolesława Pobożnego 87)

Uczestnicy otrzymują 2 punktów edukacyjne.

Przewodniczący Kaliskiej Delegatury WIL           Prezes KTL

(-) lek. dent. Jacek Zabielski                              (-) dr n. med. Piotr Suda

 

 

Zapraszamy na Mszę Świętą w intencji
Oddziału Chorób Dziecięcych W.Sz.Z. w Kaliszu
która odbędzie się
w sobotę, 19 maja 2012 roku o godzinie 10.00 w Kaplicy Szpitalnej
(główny budynek szpitala przy ul. Poznańskiej 79
kondygnacja III, segment B)